Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Sluníčko

, Nižbor 119 26705
http://skolka-jesle.cz/

Mateřská škola "Sluníčko", Nižbor, okres Beroun Mateřská škola „Sluníčko“ má v současné době kapacitu 70 dětí, v lednu 2013 byla školka z důvodu zvýšené poptávky rozšířena o 14 dětí z původních 56. Děti jsou do MŠ přijímány zpravidla od 3 let věku a chodí do 3 tříd – 1. třída Stonožky, 2. třída Sovičky, 3. třída Berušky. Stonožky – skupina až 28 dětí. Sovičky – skupina až 28 dětí. Berušky – skupina až 14 dětí. Všechna místa v mateřské škole jsou obvykle obsazena, avšak dlouhodobě se daří přijmout všechny místní děti starší 3 let. Vzhledem k tomu, že do mateřské školy začínají přicházet i děti dvouleté, požádali jsme o příspěvek na chůvu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Třída Berušek bude díky tomu nadstandardně podpořena ještě jednou pracovní silou. Počet novorozených dětí v obci má kolísavou tendenci – po úbytku dětí (například méně dětí narozených mezi zářím 2011 a srpnem 2012 ve srovnání s předchozími roky) začíná počet dětí opět stoupat. V posledním roce byly přijaty všechny přihlášené místní děti. Budova mateřské školy byla postavena v roce 1978 a v posledních letech je průběžně rekonstruována. Má nová okna, podlahové krytiny. V létě 2016 byla z prostředků obce postavena nová pískoviště. V létě 2015 byla z prostředků obce rekonstruována kuchyně školní jídelny, která vaří pro děti MŠ i ZŠ. V létě 2014 bylo provedeno zateplení budovy mateřské školy z finančních prostředků z MŽP ČR. V létě 2018 byly rekonstruovány některé prostory technického zázemí školy a byla provedena sanace omítek. V létě 2019 proběhla doposud nejzásadnější rekonstrukce od vzniku MŠ - instalace plynového ústředního topení, výměna některých podlah, totální renovace šaten ve třídách Soviček a Stonožek. V létě 2020 proběhla zásadní rekonstrukce školní zahrady podle pohádkového projektu Robinson Crusoe. Vybavení mateřské školy Nižbor je velmi dobré, každá třída má odpovídající zázemí v souladu s hygienickými předpisy. Třídy jsou prostorné, rozdělené do funkčních zón a vybavené převážně novým nábytkem určeným pro užití v mateřských školách. Škola je průběžně vybavována novými pomůckami a hračkami. Školní zahrada je rozlehlá, vybavena bezpečnými hracími prvky přiměřenými věku dětí. Herní prvky podléhají pravidelným bezpečnostním revizím. Pískoviště jsou z bezpečnostních důvodů opatřena sítěmi, které chrání písek před případným znečištěním. Písek je pravidelně ošetřován a vyměňován. Stravování je zajištěno vlastní školní jídelnou, která připravuje jídlo pro MŠ „Sluníčko“ i ZŠ Nižbor. Zápis do mateřské školy Nižbor bude v roce 2023 v období 2.-16. května, přesné datum bude avizováno na nástěnkách mateřské školy, obce a obecním rozhlasem. Výchovně-vzdělávací práce s dětmi probíhá za základě Třídního vzdělávacího programu vytvořeného pedagogickými pracovnicemi školy v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem a Školním vzdělávacím programem. S aktuálním TVP na daný týden se mohou rodiče seznámit na nástěnkách jednotlivých tříd.

Komentáře

Přidejte svůj názor