Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Petřvald

2. května 1654, Petřvald 73541
https://www.mspetrvald.cz

Zápis dětí do MŠ pro š. r. 2023/2024 Ředitelka Mateřské školy Petřvald 2. května 1654, příspěvková organizace vyhlašuje ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY pro školní rok 2023/2024. Zápis se koná 2. a 3. května 2023 od 8:00 do 16:00 hod. na hlavním pracovišti 2. května 1654. K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte a předloží tyto dokumenty: Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání Vyplněný a dětským lékařem potvrzený evidenční list dítěte Vzetí na vědomí Rodný list dítěte Platný průkaz totožnosti zákonného zástupce Potvrzení o trvalém pobytu dítěte (pokud není shodné s rodiči dítěte) Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, evidenční list dítěte si zákonný zástupce dítěte může vyzvednout ve dnech 12. - 13. 4. 2023 na pracovišti MŠ Petřvald 2. května 1654, a to v době od 8:00 do 16:00 hod. Všechny potřebné tiskopisy lze rovněž stáhnout a vytisknout z webových stránek MŠ (https://www.mspetrvald.cz) – záložka Dokumenty – Zápis dítěte do MŠ š. r. 2023/2024. Upřesňující informace: O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Přednostně se přijímají děti, které před zahájením školního roku dovrší 3 let věku, s trvalým pobytem na území města Petřvald. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let věku, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. V Petřvaldě dne 13. 2. 2023 Mgr. Andrea Doffková ředitelka mateřské školy

Komentáře

Přidejte svůj názor