Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Pastelka v Praze 12

Platónova 3288/28, Praha 4 - Modřany 14300
https://www.pastelkams.cz

Název projektu: Podpora dětí s OMJ a inkluze v MŠ Pastelka v P12 Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001891 Období realizace: 01.09.2020 31.12.2022 Cílem projektu je zvýšit proinkluzivnost žadatele prostřednictvím personální podpory a komunitních aktivit. Personální podpora byla zvolena v podobě dvojjazyčného asistenta, který bude působit v MŠ při úvazku 0,5 na 28 měsíců ve třech třídách. Podpora je cílena především na děti, jejichž mateřským jazykem není čeština, celkem se jedná o 8 dětí. Setkávání s rodiči i širší komunitou považujeme za klíčovou aktivitu. Díky projektu budeme moci realizovat 2 odborně tematická setkání, na téma komunitní aktivity školy. Dále bude zařazeno 1 komunitně osvětové setkání na téma péče o životní prostředí v okolí školy. Cíl projektu reflektuje společnou analýzu oblastí rozvoje MŠ Pastelka pro zvýšení její proinkluzivnosti, kterou provedlo vedení ve spolupráci s pedagogickým týmem, který tak mohl přímo ovlivnit obsah projektu a nastavení aktivit, do kterých bude přímo zapojen. Projekt je financovaný EU.

Komentáře

Přidejte svůj názor