Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Ostrava

Poděbradova 19/1103, Ostrava 70200
http://mspodebradova.avetom.cz/kontakty/

Mateřská škola Ostrava, Poděbradova 19, příspěvková organizace, Poděbradova 1103/19, 702 00 Ostrava, IČ 75027348 jako správce osobních údajů, Vám tímto oznamuje v souladu s čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES /obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen “GDPR”) kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého jmenovala pro období od 1. 1. 2019. Označení pověřence pro ochranu osobních údajů: KLIMUS & PARTNERS s. r. o., IČO 033 73 444 se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, zastoupena Mgr. Romanem Klimusem, jednatelem write my essay, tel. č.: +420 602 705 686, mail: roman@klimus.cz, ID datové schránky: ewann52. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Kontaktní osobou je Martin Krupa, tel. č.: +420 724 356 825, e-mail: martin.krupa@gdpr-opava.cz Mateřská škola jako správce osobních údajů, ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen “GDPR”), jež nabývá účinnosti dne 25. 5. 2018, zpracovává při své činnosti osobní údaje Vašeho dítěte. Celý dokument týkající se zpracování osobních údajů naleznete zde.

Komentáře

Přidejte svůj názor