Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Olomouc

Zeyerova 23/974, Olomouc 77900
https://mszeyerovaol.cz

nenásilná adaptace dítěte na prostředí mimo vlastní rodinu vytváření prostředí s dostatkem podnětů k všestrannému rozvoji osobnosti dítěte rozvíjíme samostatnost, tvořivost, zdravé sebevědomí naučit aktivní komunikaci dítěte s okolním světem poskytovat dítěti odbornou výchovně vzdělávací péči osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost vytvořit základy pro celoživotní vzdělávání dětí

Komentáře

Přidejte svůj názor