Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Obříství

, Obříství 259 27742
http://www.msobristvi.cz

Představení mateřské školy: Mateřská škola v obci Obříství má dlouholetou tradici. V červenci 1999 byla přestěhována do zcela nově postavených prostor a slavnostně otevřena 29. 8. 1999. Mateřská škola je na první pohled atypická – má nové stavební pojetí. Jedná se o přízemní pavilon satelitového typu, prosklený, vzdušný, umístěný uprostřed zahrady, prostorově vyhovující pro dvě třídy. Hlavním vchodem se vstupuje do chodbičky, kde je po pravé straně umístěn vstup do ředitelny a po levé straně vchod do šatny dětí, která je společná pro obě třídy. Čelní vchod vede do chodby, kde se vchází do jednotlivých tříd. Každá z nich má samostatné hygienické zázemí 5 WC + 5 umyvadel, závěsné police na hygienické potřeby, úchyty na dětské ručníky a sprchový kout. Hygienické zázemí je do 1,80 m bíle okachlíkováno. Ve třídě „Medvídků“ i „Koťátek“ se lehátka denně rozkládají podle potřeby. V obou třídách je v menší místnosti navazující na hernu umístěn sklad nejenom lůžkovin a lehátek, ale i učebních pomůcek a materiálu pro jednotlivé výchovy a tělovýchovné nářadí a náčiní. Na obě třídy navazuje zvenku terasa, na kterou je přímý vstup z každé třídy. K dalším prostorám budovy patří šatna pro zaměstnance, sociální zařízení a sprchový kout. Naproti třídě „Koťátek“ je umístěna úklidová komora, prádelna se sušárnou a místnost, která slouží jako šatna pro provozní zaměstnance. Na chodbách, v šatně, v umývárnách, kuchyňce a prádelně je podlahovou krytinou dlažba. V ředitelně, šatně pro zaměstnance je položen koberec. Ve třídách tvoří podlahovou krytinu sčásti koberec a s části linoleum. K osvětlení slouží zářivky. Odvětrávání je zajištěno na jednotlivých WC i v kuchyňce. Pro pobyt dětí venku je vybudováno hygienické zázemí s vchodem ze zahrady. Zahrada MŠ je celkově oplocená dřevěným plotem a má tři vchody: první - hlavní branka z ulice ke vstupu do MŠ po chodníku ze zámkové dlažby, druhý – kovová branka ze ZŠ a třetí – zadní přístupová branka do zahrady pro možnost příjezdu velkých aut. Protože je MŠ přízemní – je zabezpečena bezpečnostním systémem, bezpečnostními zámky a bezpečnostní folií na skla oken. Dovybavení MŠ probíhalo postupně, ukončeno bylo v červenci 2002. Po srpnových povodních v roce 2002 byla nutná celková rekonstrukce budovy. Největším problémem bylo vysoušení zdí. Přes sanační omítky, které jsou po celé MŠ, jsme s dovybavením nábytku museli počkat až na úplné vyschnutí. Jen za velkého přispění sponzorů, OÚ Obříství, obětavou práci zaměstnankyň MŠ a rodičů dětí jsme vše postupně zvládli. Od 1. 1. 2008 byla kapacita naší dvoutřídní MŠ navýšena na 50 dětí. S tímto navýšením byly spojené stavební úpravy. Od 10. 9. 2010 byla naše MŠ rozšířena o další třídu pro 20 dětí a to na odloučeném pracovišti v MŠ u pošty. S tímto rozšířením byla spojena rekonstrukce budovy zakoupené Obcí Obříství k tomuto účelu - rozšíření mateřské školy z důvodu nedostačujícího počtu míst ve stávající MŠ. Odloučené pracoviště – Mateřská škola u pošty je umístěna v rodinném domě uzpůsobeném rekonstrukcí na další třídu pro děti. Jedná se o jednopatrovou budovu se zahradou. Hlavním vchodem vstupujeme do chodbičky, kde jsou umístěny přihrádky na bačkory a obuv, čelní vchod vede do chodby, vlevo jsou umístěny dveře do jídelny, naproti vchodu jsou umístěny dveře do kuchyně, která je průchozí s jídelnou. Na chodbě vlevo se nachází schodiště do prvního patra, dveře do sklepa a vstup do šatny dětí. Na konci chodby je umístěna umyvárna dětí, kde jsou 4 umyvadla, 2 WC a 2 pisoáry, v chodbě na pravé straně je umístěna úklidová komora, koupelna a WC pro personál, vše je bíle okachlíkováno. V přízemí i v patře je podlahovou krytinou dlažba s podlahovým vytápěním. V prvním patře se nachází směrem napravo třída a umyvárna dětí s hygienickým zázemím 4 umyvadla, 2 WC, 2 pisoáry a sprchový kout s bílými kachlíky. Směrem nalevo je herna s kobercem, vstup do místnosti pro pedagogický personál se skladem na pomůcky a vstup do stabilní lehárny dětí. K osvětlení v celé MŠ slouží zářivky a lustry. Zahrada MŠ je oplocená, má jeden vchod s uzamykatelnou dřevěnou bránou. Dále je zde nově vybudované pískoviště a ze zahrady přístupná místnost na ukládání venkovních hraček a pomůcek. Ve školním roce 2015/2016 proběhla v MŠ rekonstrukce oken a dveří, starší dřevěná okna byla vyměněna za nová, plastová. Současně byly v MŠ zlikvidovány nevyhovující herní prvky na školní zahradě a nahrazeny novými herními prvky - domek, průlezka se skuzavkou, kladina. V dubnu 2020 byla provedena výměna zářivek ve třídách "Medvídků" a "Koťátek". Většina činností v MŠ probíhá formou her a prožitkového učení. Probouzí v dětech aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, ale i odvahu ukázat, co všechno samo umí, zvládne a dokáže. Všechny činnosti probíhají nenásilně, děti mají možnost rozhodnout se, zda se jich zúčastní. Děti mají možnost být při získávání nových poznatků aktivní, uplatňovat své názory. Naší snahou je poskytovat dětem dostatek prostoru k přemýšlení a vytvářet situace, v nichž se dítě může učit vzniklou situaci nebo problém analyzovat a řešit. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, která je připravována v kuchyni základní školy a do MŠ je dovážena. Děti dostávají dopolední přesnídávku, oběd, odpolední svačinu. Mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti mají ve třídě po celý den k dispozici konvici s nápojem (ovocný čaj, voda) a skleničky s víčkem. Starší děti se obsluhují samostatně, malé děti požádají učitelku. V MŠ je zajištěn pravidelný denní řád, který je ale natolik flexibilní, aby umožnil organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit se potřebám a aktuální situaci (možnost rodičů přivádět děti podle svých možností, reagování na neplánované události v životě MŠ). Děti jsou každý den dostatečně dlouho venku, k pobytu venku je využívána zahrada, případně vycházky do blízkého okolí. Zahrada v zimě poskytuje dětem možnost bobování a sáňkování na uměle zbudovaném kopci. Každá třída má k dispozici samostatnou část zahrady s pískovištěm, průlezkami, houpačkami a s domkem na hračky. Program činností je přizpůsobován okamžité kvalitě ovzduší. Okolí mateřské školy poskytuje dětem dostatečný prostor pro pohybové aktivity. Poloha naší mateřské školy umožňuje realizovat krásné vycházky nejen do blízkého okolí, ale i do přírody. Zde děti mají dostatek volného pohybu, v interiéru MŠ je vzhledem k počtu zapsaných dětí z důvodu bezpečnosti někdy potřeba pohyb organizovat a řídit. Děti ve všech třídách po obědě odpočívají. Je respektována individuální potřeba spánku. Prostředí mateřské školy dětem poskytuje podněty pro pohybové, dramatické, hudební, pracovní, výtvarné, ale i smyslově poznávací činnosti. Děti mají dostatek dostupného výtvarného materiálu, hraček, pomůcek a literatury. Interiéry tříd, chodeb a šaten jsou neustále obměňovány, podle toho jakým tématem se ve školce zabýváme.

Komentáře

Přidejte svůj názor