Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Nádražní města Kyjova

Nádražní 829, Kyjov 69701
https://www.skolkakyjov.cz

Spokojené dítě Klidné a vlídné prostředí. Každé dítě je jedinečné, podle toho k němu přistupujeme. Otevřená komunikace s rodiči, vzájemný respekt v mezilidských vztazích, společné akce s rodiči, aktivní účast rodičů na vzdělávání dětí. Logopedická péče Ve všech běžných třídách pracují učitelky s kvalifikací logopedického asistenta zabývající se prevencí v dané oblasti. Nabízíme pravidelné logopedické konzultace pod vedením Mgr. logopedie. Děti se závažnými vadami řeči mohou být zařazeny do logopedické třídy na základě doporučení SPC. Poloha Vstup z ulice Nádražní i ze třídy Komenského. Velkou výhodou je umístění školy v blízkosti parku, stadionu, Domu dětí a mládeže, knihovny a centra města. Celý areál včetně budovy školy je elektronicky zabezpečen.

Komentáře

Přidejte svůj názor