Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Na Okraji

Maříkova 301/7A, Praha 6 - Veleslavín 16200
https://msnaokraji.cz

Aktuálně 9.5.2023 Zveme nejen maminky ve čtvrtek 11.5.2023 – na společnou oslavu Dne Matek – s vystoupením děti v jednotlivých třídách, dílničkami, dárečky, … od 15.30 – v 1. červené, 2. zelené a 5. oranžové třídě, od 16.00 ve 3. žluté a 4. modré třídě. …………………………………………………. 4.5.2023 výsledky ZÁPISU do MŠ Na Okraji naleznete v sekci ZÁPIS. Pořadí uchazečů můžete sledovat na www.jakdoskolky.cz – pokud se u kódu Vašeho dítěte objeví poznámka ověřuje se přijetí zavolejte a doneste zápisový lístek do školky, aby se mohl text změnit na PŘIJAT/PŘIJATA. ………………………….. 24.3.2023 Oznámení o přerušení provozu MŠ Na Okraji od 1.7. – 1.9.2023 V době letních prázdnin bude MŠ Na Okraji uzavřena. V době uzavření bude probíhat malování, mytí oken a čistění koberců, úklid a opravy, městský tábor a čerpání dovolených. 9.3.2023 Léto 2023 Příměstské tábory s finanční podporou od radnice Prahy 6 info a příjem přihlášek do 31.3.2023 na e-mailu: jkrestanova@praha6.cz Léto 2023 připravujeme městský tábor Technický svět dětem ve dvou termínech: 17.7. – 21.7. a 24.7. – 28.7.2023. Podrobné informace a přihlašování na webu www.technickysvetdetem.cz Přihlášení : Technickysvetdetem ………………………. 24.4.2023 PARTICIPAČNÍ PROJEKT „DÁME HLAVY DOHROMADY“ Dne 1. března 2023 jsme zahájili participační projekt Dáme hlavy dohromady, který má za cíl naučit děti se rozhodovat, hlasovat a realizovat vlastní přání za podpory svých rodičů a učitelů, nebo se třeba naučit podřídit většině. Harmonogram projektu v Mateřské škole Na Okraji: Zahájení: 1. března 2023 Zamyšlení se a navrhování projektů přímo s dětmi v jednotlivých třídách: 1.3. – 14.3.2023 Posouzení a schválení realizovatelných návrhů komisí složené ze zástupců vedení školy a učitelkami jednotlivých tříd k hlasování: 15.3.2023 Odsouhlasení návrhu projektů městskou částí: 15.3. – 20.3.2023 Výstava návrhů a hlasování rodičů a dětí: 21.3. – 31.3.2023 Vyhodnocení: 17. 4. 2023 Z celkem 222 možných hlasů bylo odevzdáno 185. Hlasování se zúčastnilo celkem 97 dětí z pěti tříd a 88 rodičů. Všem děkujeme za spolupráci. Městská část Praha 6 poskytne škole příspěvek na realizaci vítězných nápadů z kapitoly participativního rozpočtu pro rok 2023. Objem finančních prostředků pro 1 třídu MŠ je 18.852,- Kč. Celkem na školu 94.260 Kč. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: Hlasování děti Hlasování rodiče Počet hlasů celkem Pořadí – hlasování v jednotlivých třídách 1. třída červený domeček DĚTI: celkem možných hlasů/odevzdáno 25/25 Návrh č. 1 hračky do třídy (odrážedla, kočárky) 13 12 25 1. RODIČE: celkem možných hlasů/odevzdáno 25/20 Návrh č. 2 hračky na zahradu (bagry na pískoviště, lopatky, kyblíky) 12 8 20 2. 2. třída zelený domeček DĚTI: celkem možných hlasů/odevzdáno 24/23 Návrh č. 1 válecí mazlík 22 17 39 1. RODIČE: celkem možných hlasů/odevzdáno 24/18 Návrh č. 2 kuchyňka 1 1 2 – 3. třída žlutý domeček DĚTI: celkem možných hlasů/odevzdáno 24/16 Návrh č. 1 sedací stavebnicová souprava 14 16 30 1. RODIČE: celkem možných hlasů/odevzdáno 24/16 Návrh č. 2 klouzačka 2 0 2 – 4. třída modrý domeček DĚTI: celkem možných hlasů/odevzdáno 25/22 Návrh č. 1 – poležení válecí mazlík 5 6 11 2. RODIČE: celkem možných hlasů/odevzdáno 25/22 Návrh č. 2 – posezení sedací stavebnicový prvek – most 17 16 33 1. 5. třída oranžový domeček DĚTI: celkem možných hlasů/odevzdáno 12/11 Návrh č. 1 prolézačky do třídy i na zahradu (cvičební prvek) 3 5 8 2. RODIČE: celkem možných hlasů/odevzdáno 12/11 Návrh č. 2 kreslící tabule na zahradu 2 2 4 3. Návrh č. 3 Hračky na zahradu /na písek, odrážedla/ 6 5 11 1. celkem 222/185 97 88 185 2.3.2023 DÁME HLAVY DOHROMADY o projektu na: https://www.praha6.cz/zpravodajstvi/participaci-si-vyzkousi-i-deti-ve-skolkach_64225.html Dáme hlavy dohromady Po loňském úspěšném vstupu participativního projektu „Šance do škol“ mezi žáky základních škol letos dostanou šanci i předškoláci. Kromě vylepšení prostředí školek je cílem také naučit děti se rozhodovat, hlasovat a realizovat vlastní přání za podpory svých rodičů a učitelů, nebo se třeba naučit podřídit většině. Každá školka si navrhne svůj vlastní harmonogram, ve kterém proběhne celý proces navrhování a hlasování. Částka bude rozdělená podle počtu jejich oddělení mezi 33 školek, které městská část zřizuje. Participativní rozpočet by v každé ze školek měl trvat pět až šest týdnů a skládat se z několika fází – od přípravy až po vyhlášení vítězných projektů. Jak by měl projekt a představení participace malým dětem fungovat? „Děti by se měly zamyslet a navrhnout, co by jim zpříjemnilo čas ve školce, protože nepochybuji o tom, že budeme spoustou netradičních dětských nápadů mile překvapeni,” říká místostarostka pro školství Mariana Čapková. Následně učitelé nápady posoudí a předají je ke schválení komisi složené ze zástupců vedení školy a městské části. Projekty, které budou vyhodnocené jako realizovatelné, postoupí do hlasování. Prostor k hlasování dostanou děti a rodiče přímo ve školce. …………………………………………………………… 1.3.2023 Projekt „Pomoc rodinám s dětmi“ Příspěvek na stravování dětem v mateřských školách a žákům základních škol v Praze 6 Období březen – červen 2023 Zastupitelstvo MČ Praha 6 svým usnesením č. ZMC-0018/22 ze dne 7.11.2022 v rámci projektu „Pomoc rodinám s dětmi“ umožnilo čerpat finanční příspěvek na stravování dětí a žáků v mateřských a základních školách zřízených MČ Praha 6 v listopadu a prosinci 2022. Následně Rada MČ Praha 6 dne 19.12.2022 schválila pokračování projektu pro období leden až únor 2023 a dne 17.2.2023 odsouhlasila projekt na období březen až červen 2023, toto pokračování projektu bylo potvrzeno schválením Zastupitelstva MČ dne 27.2.2023. Finanční příspěvek bude poskytnut přímo mateřské nebo základní škole na úhradu plného stravného pro ty děti a žáky, jejichž rodič/zákonný zástupce o něj požádá. Rodič/zákonný zástupce požádá o prominutí úhrady za školní stravování na příslušném formuláři, který je k dispozici na webových stránkách MČ Praha 6 www.praha6.cz, na webových stránkách příslušné mateřské nebo základní školy, případně v informačním systému jednotlivých MŠ a ZŠ (např. komunikační platforma „Bakaláři“, „Twigsee“) nebo v listinné podobě v kanceláři ředitele školy. Rodič/zákonný zástupce strávníka (dítěte/žáka) v žádosti o příspěvek na stravné čestně prohlásí, že: jeho dítě je přihlášeno ke školnímu stravování, v souvislosti s aktuální ekonomickou situací konstatuje významné zvýšení výdajů své rodiny a bez příspěvku na úhradu stravování svého dítěte by byl nucen omezit jeho účast na stravování nebo zájmových kroužcích, nečerpá pomoc v rámci „Balíčku okamžité pomoci Pražanům“ (Opatření ke zmírnění inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022 – 2023), souhlasí s úhradou obědů ze strany městské části Praha 6. Vyplněnou a podepsanou žádost předá rodič/zákonný zástupce strávníka do školy, kterou dítě/žák navštěvuje a kde je přihlášeno ke stravování. Termín předání žádosti o prominutí úhrady za stravování pro období březen – červen 2023 je 31.3.2023. Rodiče/zákonní zástupci mají povinnost odhlásit dítě ze stravování z důvodu nemoci nebo nepřítomnosti včas, v souladu s podmínkami pro odhlašování školního stravování stanovenými příslušnou školou/školským zařízením. Za neodebrané a neodhlášené jídlo může být požadována úhrada dle obvyklého stravného. Rodičům/zákonným zástupcům děti/žáků, kteří případně již na období březen – červen 2023 zálohu na stravné zaplatili a na toto období podali žádost o prominutí úhrady za stravné, škola finanční prostředky v plné výši vrátí. Projekt „Pomoc rodinám s dětmi – příspěvek na stravování“ pro děti a žáky v mateřských a základních školách zřízených MČ Praha 6 bude ke dni 30.6.2023 ukončen. Informace o možnostech využití obdobné finanční pomoci pro následné období budou zveřejňovány na webových stránkách škol a MČ Praha 6. Informace pro rodiče – Příspěvek na stravování 3-6 2023 V případě /nového/ zájmu, vyplňte žádost a podepsanou ji do 31.3. 2023 odevzdejte ředitelce MŠ. Dítě, jehož rodič/zákonný zástupce, který na žádosti pro období leden – únor 2023 projevil zájem o účast v případě pokračování projektu a účast nezrušil, pokračuje automaticky v účasti v období březen – červen 2023. Žádost o prominutí úhrady za stravování v MŠ 3-6 2023 Informace o zpracování osobních údajů Projekt pomoc rodinám – příspěvek na stravování ……………………. 7.2.2023 Znovuobnovení provozu školy Vážení rodiče, havárii prasklého potrubí se podařilo úspěšně vyřešit, od středy 8.2.2023 je MŠ Na Okraji opět v provozu. Děkuji za pochopení a vstřícnost. Lenka Bártová, ředitelka 6.2.2023 Havárie vody Vážení rodiče, bohužel máme v MŠ Na Okraji havárii vody a musíme z hygienických důvodů školku v úterý 7.2.2023 uzavřít. V úterý bude proveden průzkum prasklého potrubí a případná oprava. Přes den budu informována, jak dlouho bude oprava trvat. Všichni věříme, že oprava dlouho nepotrvá a budeme moci školu brzy otevřít. O dalším postupu Vás budu informovat. V případě akutní potřeby v následujících dnech /středa, čtvrtek/ se pokusím dojednat umístění dítěte v jiné mateřské škole. Zájemci se mohou obrátit na ředitelku školy e-mailem, sms, telefonicky nebo zprávou v aplikaci Naše MŠ. Děkuji Vám za pochopení a součinnost. Lenka Bártová, ředitelka ——————- 6.2.2023 Ve dnech 7.2. – 8.2. 2023 bude na zahradě MŠ Na Okraji probíhat kácení 1 ks stromu /douglaska tisolistá s obvodem kmene 202 cm ve výšce 130cm nad zemí/, na základě Rozhodnutí odboru dopravy a životního prostředí Č.j. MCP6 240483/2022 SZ MCP6 240483/2022, které povoluje MŠ Na Okraji pokácet strom z bezpečnostních důvodů. —————— ………………………… 5.1.2023 Projekt „Pomoc rodinám s dětmi“ Příspěvek na stravování dětem v mateřských školách a žákům základních škol v Praze 6 Období leden – únor 2023 Zastupitelstvo MČ Praha 6 svým usnesením č. ZMC-0018/22 ze dne 7.11.2022 v rámci projektu „Pomoc rodinám s dětmi“ umožnilo čerpat finanční příspěvek na stravování dětí a žáků v mateřských a základních školách zřízených MČ Praha 6 v listopadu a prosinci 2022. Následně Rada MČ Praha 6 svým usnesením č.164/22 ze dne 19.12.2022 schválila pokračování tohoto projektu pro období leden až únor 2023. Finanční příspěvek bude poskytnut přímo mateřské nebo základní škole na úhradu plného stravného pro ty děti a žáky, jejichž rodič/zákonný zástupce o něj požádá. Rodič/zákonný zástupce požádá o prominutí úhrady za školní stravování na příslušném formuláři (viz Příloha č. 1), který je k dispozici na webových stránkách MČ Praha 6 www.praha6.cz, na webových stránkách příslušné mateřské nebo základní školy, případně v informačním systému jednotlivých MŠ a ZŠ (např. komunikační platforma „Bakaláři“ nebo „Twigsee“) nebo v listinné podobě v kanceláři ředitele školy. Rodič/zákonný zástupce strávníka (dítěte/žáka) v žádosti o příspěvek na stravné čestně prohlásí, že: jeho dítě je přihlášeno ke školnímu stravování, v souvislosti s aktuální ekonomickou situací konstatuje významné zvýšení výdajů své rodiny a bez příspěvku na úhradu stravování svého dítěte by byl nucen omezit jeho účast na stravování nebo zájmových kroužcích, nečerpá pomoc v rámci „Balíčku okamžité pomoci Pražanům“ (Opatření ke zmírnění inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022 – 2023), souhlasí s úhradou obědů ze strany městské části Praha 6. Vyplněnou a podepsanou žádost předá do školy/školského zařízení, které dítě/žák navštěvuje a kde je přihlášeno ke stravování. Termín předání žádosti o prominutí úhrady za stravování pro období leden – únor 2023 je 10.1.2023. Rodiče/zákonní zástupci mají povinnost odhlásit dítě ze stravování z důvodu nemoci nebo nepřítomnosti včas, v souladu s podmínkami pro odhlašování školního stravování stanovenými příslušnou školou/školským zařízením. Za neodebrané a neodhlášené jídlo může být požadována úhrada dle obvyklého stravného. Rodičům/zákonným zástupcům děti/žáků, kteří na období listopad, případně prosinec 2022 zálohu na stravné již zaplatili a podali žádost o prominutí úhrady za stravné na toto období, škola/školské zařízení finanční prostředky v plné výši vrátila. Informace pro rodiče Projekt POMOC RODINÁM S DĚTMI V případě zájmu, vyplňte žádost a podepsanou ji do 10.1.2023 odevzdejte ředitelce MŠ. Žádost o prominutí úhrady za stravování v MŠ leden – únor 2023 Informace o zpracování osobní údajů Projekt pomoc rodinám – příspěvek na stravování ………………………………….. od 12.9.2022 Vážení rodiče, naše školka se používá elektronickou komunikaci s Vámi. Přístupové heslo si vyzvedněte ve třídě u svých učitelek, abyste mohli komunikaci využívat. Základní informace naleznete zde v příloze: Naše MŠ – školka blízká rodičům …………………………………………….. Vážení rodiče, milé děti, těšíme se na Vás od 1.9.2022. V 1. třídě červený domeček a v 5. třídě oranžový domeček bude probíhat adaptační režim: Čtvrtek 1.9. 8.00 – 9.30 s rodiči /ve školce dostanou první svačinu 🙂 / Pátek 2.9. 8.00 – 10.00 BEZ rodičů Pondělí 5.9. 7.45/8 – 11.00 bez rodičů /odchod ze zahrady/ Úterý 6.9. 7.45/8 – 11.00 bez rodičů /odchod ze zahrady/ Středa 7.9. 7.45/8 – 12.30 odchod po obědě Čtvrtek 8.9. 7.45/8 – 12.30 odchod po obědě Pátek 9.9. 7.45/8 – 12.30 odchod po obědě Od následujícího týdne 12.9.-16.9.2022 možné zkoušet i s odpoledním odpočinkem, vše bude řešeno individuálně po dohodě s učitelkami ve třídě. Provoz školy ve školním roce 2022/2023 Provoz školy začíná v 6.45 v červeném domečku, kde se děti schází do 7.30, poté se otevírají další třídy a odpoledne postupně zavírají. Provoz končí v 17.00 hodin ve 2. třídě zelený domeček. V provozu jsou všechny třídy. Provoz tříd 1. Třída Červený domeček 6.45 – 16.15 /čt a pá do 16.00/ 2. Třída Zelený domeček 7.30 – 17.00 3. Třída Žlutý domeček 7.30 – 16.45 4. Třída Modrý domeček 7.30 – 16.30 5. Třída Oranžový domeček 7.30 – 15.00 Prosíme o dodržení času nástupu dětí do tříd do 8.30 hodin. Vyzvedávání dětí po obědě – v čase 12.30 – 13.00 po odpočinku od 15.00 hodin počítejte s časem, který je nutný na dokončení započaté činnosti a k úklidu hraček, s oblečením v šatně, aby se škola mohla v 17.00 hodin zamknout. Děti mají ve školce k dispozici v šatně na ramínku látkový pytel „kapsář“ na oblečení, ve třídách látkové i jednorázové ručníky, povlečení do postýlky. Pokud máte jakýkoli dotaz, obraťte se na učitelku ve své třídě, všechny jsou profesionálky a mají bohaté zkušenosti s výchovou a vzděláváním dětí ve školce. Obecné informace Omlouvání dětí – do 8 hodin Osobně x telefonicky x e-mailem (s předstihem) viz kontakty Platby Úplata za vzdělávání /školné/ se platí do 15. v měsíci, bezhotovostně na číslo účtu školy, pod osobním číslem dítěte /variabilní symbol/ které se každým rokem mění, informaci obdržíte začátkem měsíce od vedoucí školní jídelny. Výše na školní rok 2022/2023 činí 472,- Kč. Děti povinně se vzdělávající a děti s odkladem školní docházky školné neplatí. Stravné se hradí na měsíc dopředu, bezhotovostně a pod stejným variabilním symbolem jako školné na účet školy, je možné hradit společně v jedné platbě spolu se školným. Předpis vystavuje vedoucí školní jídelny. Oblečení Protože se děti při hře venku lehce ušpiní, z hygienických důvodů se po návratu převlékáme do „domácího“. Dejte dětem jiné oblečení do třídy a na ven. Pokud tomu tak není, sype se z nich tráva, hlína a písek. Volte oblečení jednoduché, které se dětem dobře obléká, nevhodné je s těsnou gumou u kalhot, rozbité zipy, malé nebo příliš velké boty, prstové rukavice. Dítě by mělo mít volný pohyb. Přizpůsobujte oblečení aktuálnímu počasí. Oblečení i boty dětem podepište, oni si ho nepoznají a my také ne, pokud ho najdeme mimo kapsář, nevíme komu patří, předejděte ztrátě nebo záměně. bačkůrky do třídy – s pevnou patou (ne pantofle, nebo kroksy) pohodlné oblečení do třídy – tričko, slabé tepláky, legíny, kalhoty, sukně, zástěrka, kraťasy, ponožky, punčocháče sportovní oblečení na zahradu – tepláky, mikina, bunda, čepice nebo kšiltovka dle aktuálního počasí náhradní oblečení – pro případ nehody uložené v sáčku v šatně – spodní prádlo, tričko, ponožky nebo punčocháče, tepláky/legíny pyžamo – v případě odpoledního odpočinku něco navíc? Tříleté děti by měly zvládnout: – samostatně si obléci jednoduché oblečení, nazouvat, vyzouvat obuv, vědět, kde má oblečení, boty – znát své jméno, umět si říci, co chce nebo potřebuje – hygiena – umět si samostatně umýt ruce mýdlem, utřít ruce, samostatně použít WC, procvičujte utírání zadečku – při stolování by měly děti samostatně držet lžíci (nekrmte je doma – učte je samostatnosti), pití z hrnečku i skleničky, čistota při jídle, při jídle sedět u stolu, používat kapesník – vysmrkat se Je toho hodně, co by měly malé děti zvládnout, musí také reagovat na paní učitelku a její pokyny – je to jiné než s maminkou doma. Ve třídě je 25 docházejících dětí a učitelka jen jedna. Obě strany se musí respektovat, porozumět si, zvyknout si na sebe, dodržovat pravidla. Případné dotazy pište na reditelka@msnaokraji.cz Těšíme se na Vaše děti. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 9.12.2021 V sekci dokumenty naleznete aktualizovaný PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY – s úpravou cen stravného od 1.1.2022 V sekci dokumenty naleznete ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 1.9.2021 ………………………………………………………………………………….:……………………………………….. Ve školním roce 2022/2023 máme čtecí babičku (zapojená do mezigeneračního programu PŘEČTI , Mezi námi o.p.s.) paní Ludmila K., čte dětem po obědě ve třídě oranžový domeček, školku navštěvuje 1x týdně. ……………………………………………. Mateřská škola Na Okraji získala v roce 2022 účelovou neinvestiční dotaci HMP na realizaci arboristických opatření v zahradě MŠ Na Okraji ve výši 100.000 Kč z „Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy na rok 2022„. ……………………………………………………………………………………………………………………………… DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1 V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti. ……………………………………………………………………………………………………………………………… Od 1.9.2022 – 31.8.2025 je naše instituce realizátorem projektu „Profesní rozvoj pedagogů MŠ Na Okraji III“ s registračním číslem CZ.02.02.XX/00/22_002/0002167, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na vzdělávání pracovníků a inovativní vzdělávání žáků. Celková výše podpory činí 632.463,- Kč. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Doufáme, že jste zde našli informace, které hledáte.

Komentáře

Přidejte svůj názor