Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Na kopečku u zvonečku

Horní 17/779, Brno 63900
https://ms.obectechlovice.cz

Zápis dětí na školní rok 2023/2024 Počet volných míst: 26 Žádost lze získat těmito způsoby: www.zapisdoms.brno.cz, (rodiče mají možnost vygenerovat si žádost) OŠMT MMB v době úředních hodin, Dominikánské nám. 3, v 1 patře u Bc. Yvony Šebestové rodiče bez přístupu k internetu kontaktují ředitelku dnem 3. 4. 2023 Přijímání vyplněných žádostí: 03. 05. 2023 - v době od 9.00 do 12.00 hod., od 12.30 - 14.30 hod. 04. 05. 2023 - v době od 9.00 do 12.00 hod., od 12.30 - 14.00 hod. způsobem: e-mailem pouze s uznávaným elektronickým podpisem (veškeré doklady naskenujte do jedné přílohy) datovou schránkou školy: hz2ku9p (veškeré doklady naskenujte do jedné přílohy) poštou na adresu: MŠ Horni 17, 639 00 Brno (rozhodující je datum podání na poštu) u zápisu předložíte OP, očkovací průkaz dítěte, potvrzenou žádost dětským lékařem osobně na adresu: MŠ Horni 17, 639 00 Brno Nejlépe osobním podáním s využitím rezervačního systému a dodržením časového rozpisu. Dny otevřených dveří: 4. 4. 2023 a 11. 4. 2023 od 10.00 do 12.00 hodin

Komentáře

Přidejte svůj názor