Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Mukařov

U Zelené cesty 200, Mukařov 25162
https://www.msmukarov.cz

Zkušení pedagogové V MŠ pracují ředitelka, zástupkyně učitelky, chůva školnice, kuchařka pomocné kuchařky ekonomka, VŠJ asistent pedagoga V naší mateřské škole pracují pedagogové s potřebnou odbornou kvalifikací. Ředitelka podporuje a sleduje další růst profesních kompetencí všech pedagogů a pedagogové se účastní různých školení a seminářů. Služby pedagogů jsou zajištěny tak, aby byla při všech činnostech dětem zajištěna bezpečná pedagogická péče. Učitelky jsou ochotné a mají zájem pracovat i nad rámec svých povinností. Díky různorodosti výchovných zaměření učitelek (výtvarná výchova, hudební výchova, řečová výchova, pohybová výchova, zájem o ekologii apod.) je možné uspokojit velké množství potřeb dětí, a to nejen v rámci předškolního vzdělávání. Specializované služby (logopedie, rehabilitace, dětský psycholog nebo jiná péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami), ke kterým nejsou pí. učitelky kompetentní, jsou zajišťovány příslušnými odborníky.

Komentáře

Přidejte svůj názor