Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Milotice nad Bečvou

, Milotice nad Bečvou 56 75367
https://www.miloticenadbecvou.cz

Zápis spočívá v osobním předání vyplněných a podepsaných tiskopisů : -ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ a dalších příloh. (Zákonní zástupci přihlašovaného dítěte tyto vyplněné formuláře osobně předají v MŠ ve stanovených dnech zápisu tj. 2. – 3. května 2023 a to v době od 10.00 do 15.00 hod. (i za účasti přihlašovaného dítěte). PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI: -kopie rodného listu dítětě -čestné prohlášení k očkování -doklad o splnění povinného očkování /kopie očkovacího průkazu) (kopie můžeme zhotovit přímo v MŠ). Potřebné formuláře je možno si stáhnout z webových stránek obce - http://www.miloticenadbecvou.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=9516&p1=13255&id=18360 nebo si je osobně vyzvednout v MŠ a to denně v čase od 10.00- do 15.00hod. V případě dotazů se můžete obracet na ředitelku mateřské školy Alenu Matyáskovou ( msmilotice@seznam.cz, tel. 581 626 043, 608541424) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komentáře

Přidejte svůj názor