Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Milíčův dům

Sauerova 2/1836, Praha 3 13000
https://www.milicuvdum.cz

Naše mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání pro děti od 3 – 6 let. Maximální kapacita je 68 dětí. Nabízíme zařazení do 4 tříd, z toho 2 jsou zřízené pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Mateřská škola Milíčův dům je státní školou, pracuje podle Školního vzdělávacího programu „Všichni jsme kamarádi“, který vytváří a inovuje celý pedagogický sbor školy. Za důležité považujeme prostředí, ve kterém se dítě vzdělává – musí pro něj být podnětné, bezpečné a připravené tak, aby samo mělo zájem se všestranně rozvíjet. Osobnost pedagoga děti tímto prostředím provází a společně s dítětem hledá vhodné cesty rozvoje dítěte.

Komentáře

Přidejte svůj názor