Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Meziměstí

Vižňov 356, Meziměstí 54983
http://www.msviznov.mezimesti.cz

ZPRÁVIČKY Zápis do MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VIŽŇOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2023 – 2024 Zápis proběhne ve čtvrtek 11.5.2023 od 10:00 – 16:00 hod./ pauza 11:30 – 13:00/ v budově mateřské školy. O přijetí dítěte do mateřské školy v rámci zápisu nerozhoduje datum podání žádosti ani pořadí žádosti. O přijetí dítěte v rámci zápisu rozhodují níže uvedená kritéria. Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská školaVižňov, budou přednostně přijímány: 1. Děti, které před začátkem školního roku 2023/2024 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pro které je Mateřská škola Vižňov spádová (podle věku od nejstaršího po nejmladší) 2. Děti, které před začátkem školního roku 2023/2024 nedosáhnou třetího roku s trvalým pobytem na území města Meziměstí (podle věku od nejstaršího po nejmladší) 3. Ostatní děti, které nespadají do kritérií 1. – 2. (podle věku od nejstaršího po nejmladší) Pro děti, kteří do 31.8.2023 dovrší pěti let věku je od 1.9.2023 předškolní vzdělávání povinné. Tyto děti nemusí dokládat potvrzení o očkování. K zápisu vezměte s sebou – žádost, potvrzení lékaře, rodný list dítěte, OP zákonného zástupce. Můžete využít také Elektronického předzápisu pro MŠ Vižňov i s rezervací na odkaz http://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/viznov, který bude probíhat do 9.5.2023 Bližší informace a Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání získáte na stránkách MŠ http://www.msviznov.mezimesti.cz v dokumentech ke stažení nebo na tel: 724 256 502. Na tomto telefonu nebo na e-mailu materskaskolaviznov@seznam.cz si můžete rezervovat termín zápisu. O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. V souladu s §183 ods. 2 zákona č.561/2004Sb.,(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí o přijetí nebude doručováno v písemném vyhotovení, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě u vchodu do budovy školy a na webu školy. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Ta zákonný zástupce obdrží při ZÁPISE v MŠ. Bc. Zdena Chrásková ředitelka MŠ Vižňov Předzápis do MŠ pro školní rok 2023/2024 Vážení rodiče, pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu: www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní, nebo kliknutím na tento odkaz přejít přímo na informační stránku naší MŠ: https://elektronickypredzapis.cz/…nov Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu. V systému Elektronického předzápisu můžete také provést rezervaci přesného termínu doručení Vaší žádosti do mateřské školy. Celý proces zápisu se tím výrazně urychlí. PŘEDZÁPIS BUDE SPUŠTĚN OD 27.3.2023 Změna provozu MŠ Mateřská škola má od 1.9.2022 provoz od 6:00 hod. do 15:30 hod. FOTOGALERIE Ve fotogalerii z daných školních roků najdete informace k třídním a školním akcím a fotografie Zde jsou uloženy fotografie z akcí školky : https://materskaskolaviznov.rajce.idnes.cz CELOROČNÍ PROJEKT 2022/2023 Ve školním roce 2022/2023 bude součástí školního vzdělávacího programu projekt "BAREVNÝ ROK Co dětem do školky co potrebuji do skolky-upravene ....pdf

Komentáře

Přidejte svůj názor