Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Malhotice

Malhotice 1, Všechovice 75353
http://www.msmalhotice.cz

Mateřská škola Malhotice, okres Přerov, je od 1.1.2003 samostatným právním subjektem a byla zřízena jako příspěvková organizace. Zřizovatelem je Obec Malhotice. Mateřská škola je s celodenním provozem od 6.45 hodin do 15.45 hodin. Nachází se přímo v budově místního zámku v blízkosti parku. Školka je v provozu od roku 1995, kdy byla elokovanou třídou MŠ Všechovice, a od roku 1997 jako samostatná jednotřídní mateřská škola s kapacitou 25 dětí. V roce 2008 prošla budova zámku rozsáhlou rekonstrukcí. Budova je situována uprostřed nádherné přírody, parku, lesoparku. Nedaleko rybník, les. V blízkosti je nově zrekonstruované dětské hřiště s dvěma pískovišti, lanovou pyramidou, pohyblivým chodníkem, lanovkou, houpačkami, skluzavkou a zahradním domkem. Vše ve velké míře využíváme při pobytu venku, vzdělávacích aktivitách a akcích MŠ a veřejnosti. Přijímáme zpravidla děti ve věku od 3 do 6 let. Naši školu navštěvují děti z Malhotic, a ta ké z Hranic, Všechovic, Provodovic, Rouského. Součástí mateřské školy je i výdejna stravy. Jídlo dovážíme ze školní jídelny ZŠ Všechovice. Velmi úzce spolupracujeme se zřizovatelem školy a místními spolky při realizaci akcí pro děti a veřejnost. Dále pak s Plaveckou školou Hranice v rámci kurzu plavání pro předškoláky. V období let 2019 – 2021 jsme byli zapojeni do projektu Šablony Malhotice II., který byl spolufinancován Evropskou unií. V roce 2022 digitalizujeme školu v kontextu Národního plánu obnovy. Motto: „ . . . hrou naplněné dětství potřebujeme všichni k tomu, abychom v dospělosti byli vyrovnaní, rozumní a moudří. . .“ Dítě je vděčný posluchač a vstřebává všechno, co mu nabízíme. Tato ochota spojená s bezbranností v nás ale musí probouzet velikou odpovědnost. To, že nám tak bezmezně věří je pro nás velikým závazkem a proto mějme na paměti, že:„ Dítě se má dovídat především to, co potřebuje znát, a ne to, co by vědět nemělo.“ Způsoby našeho předávání poznatků by měly mít podobu bezpečné cesty, která vede děti jedinečným světem pocitů, poznatků a zkušeností, světem, do něhož se vejdou lidé, zvířata, věci, stroje, města, krajiny, ale i pravda a lež, touha a zklamání, radost a smutek, přátelství a osamělost. Život v dnešní době je spojený s neustálými změnami ve všech oblastech a našim cílem je, aby se s nimi děti uměly vyrovnat. Našim zájmem je rozvíjet a podporovat jejich chuť se učit. Aby si osvojily a zdokonalily své znalosti, dovednosti, které jim umožní vytvořit zodpovědný postoj k sobě, k životu, ke společnosti, ke světu.

Komentáře

Přidejte svůj názor