Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Máj

Pod Koželuhy 171, Jičín 50601
http://m.mujicin.cz

V Jičíně je několik možností, jak třídit odpady z domácností. Obecně platí, že třídíme odpad podle druhů materiálu. Běžně jsou pro třídění odpadu k dispozici veřejně dostupné barevné kontejnery v tzv. třídicích hnízdech. V rámci nich jsou na vyhrazených místech barevné kontejnery, do kterých třídíme odpad z různých druhů materiálů. Toto je nejběžnější způsob třídění odpadu v sídlištní a domovní zástavbě. Další možností jsou tzv. individuální sběry, kdy domácnosti třídí své odpady do přidělených sběrných barevných nádob. Toto je častý způsob třídění odpadu u rodinných domů. 12.5.2023 Odpadové hospodářství, ekologie

Komentáře

Přidejte svůj názor