Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Madolinka

Modletická 1402, Praha 4 - Jižní Město 14900
http://madolinka.cz

V MŠ MADOLINKA POZNÁVÁME KULTURY NAŠICH SOUSEDŮ II. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001969 je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Realizace projektů přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

Komentáře

Přidejte svůj názor