Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Lužná

Lužná 252, Valašská Polanka 75611
https://msluzna.webnode.cz

" Mateřská škola Lužná" .... je jednotřídní mateřskou školou s celodenním provozem od 6:30- 15:30, se smíšenou třídou dětí ve věku 2-6 let. MŠ je umístěna v malebném prostředí vesnice Lužná. Kapacita třídy je 24 dětí. S dětmi pracuje paní ředitelka, paní učitelka, asistent pedagoga a školní asistent. Chod mateřské školy dále zajišťuje paní uklízečka, kuchařka a pomocná síla z ÚP. Všechny pracovnice se snaží o kvalitní provoz mateřské školy. Hlavním cílem je vytváření rodinné pohody s využíváním krásné okolní přírody k získání zážitků, které budou východiskem pro další vzdělávací činnosti. Prostory mateřské školy jsou vybaveny tak, aby odpovídaly dnešním potřebám předškolního vzdělávání. K dispozici dětem je prostorná herna, která slouží ke hrám, různým činnostem, cvičení a dále pak pracovna=třída, kterou děti využívají také jako jídelnu, kde se pravidelně 3x denně stravují. Další prostory tvoří umývárna a WC a šatna dětí, která slouží k převlékání a ukládání věcí dětí. Všechny místnosti jsou esteticky upravené a vybavené tak, aby se zde děti cítily příjemně, spokojeně, uvolněně, s touhou naučit se a prožít každý den něco nového. V MŠ se děti pohybují zcela samostatně a svobodně se rozhodují o činnostech, které by rády dělaly, a které je baví. Klademe důraz na individualitu dětí a věkové složení. Protože jsme mateřská škola jednotřídní, věkově smíšená pracujeme systémem výchovy zaměřené i na sociální učení. Starší děti pomáhají mladším kamarádům v zapojení s do činností v mateřské škole. Cílem všech zaměstnanců je vytvoření rodinného typu mateřské školy s přihlédnutím k rozvoji osobnosti dítěte se zaměřením na rozvoj jeho individuality. Vedení je demokratické, podporuje dítě věřit ve své schopnosti a dovednosti, podporuje ho nebát se říci svůj názor a také experimentovat. Děti jsou vedeny kvalifikovanými a zkušenými pracovnicemi s odpovídajícím pedagogickým vzděláním. Protože se jedná o mateřskou školu na venkově, využíváme pro pobyt venku i blízké okolí mateřské školy pro vycházky do přírody.Jak vyplývá z našeho školního vzdělávacího programu, je náš život více spjatý s přírodou a děti se přímým pozorováním více dovědí a naučí. Historie Mateřská škola v Lužné byla vybudována v letech 1974 - 1976. Tato budova byla postavena v akci "Z", to znamená, že se na výstavbě podílely všechny složky NF při MNV v rámci brigádnických hodin placených i neplacených. 1.října 1976 - před 30 lety byla slavnostně Mateřská škola v Lužné otevřena.Mateřská škola Lužná je jednotřídní smíšeného věku od 2 do šesti let. V počátku navštěvovalo školku 30 dětí. Postupně se budova vybavovala potřebnými hračkami a pomůckami, nakupoval se inventář pro MŠ i pro ŠJ. Počet dětí byl stále kolem třiceti, v letech 1982 - 1983 bylo zapsáno dokonce 35 dětí až do roku 1990. Na jaře 1996 se začalo s plány rekonstrukce budovy a na podzim tohoto roku došlo k jejich realizaci. K 1.9.1997 byl zahájen provoz MŠ. 1.1.2003 se stala MŠ právním subjektem,což sebou přineslo změny ve financovaní, v organizaci práce, navýšení administrativy aj.

Komentáře

Přidejte svůj názor