Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Louny

V Domcích 2427, Louny 44001
https://www.msvdomcich.cz

Ředitelka mateřské školy stanovuje výši úplaty pro školní rok 2022-2023 na částku 550,-Kč/dítě/měsíc Děti plnící povinnou předškolní docházku školné neplatí. Záloha na školné a stravné je stanovena částkou : Strávníci, kteří ve školním roce dosáhnou 7 let, neplatí školné, stanovená záloha na stravné je 1100,- Kč Strávníci, kteří mají poslední rok předškolní docházky, neplatí školné a stanovená záloha na stravné je 950- Kč Strávníci mladší 6-ti let hradí úplatu za předškolní vzdělávání v částce 550,- Kč a to i v případě, že do MŠ nedocházejí. Za omluvené dny neplatí pouze stravné. Pro tyto děti je stanovena záloha na stravné a školné 1500,- Kč Zálohy jsou splatné do konce předešlého měsíce na účet mateřské školy. Pro snazší identifikaci příchozí platby uveďte do předmětu zprávy/zprávy pro příjemce JMÉNO DÍTĚTE. Děkujeme. číslo účtu je : 000000-1024074359/0800 Nezapomeňte si změnit příkazy v bance.

Komentáře

Přidejte svůj názor