Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Lojovická

Lojovická 557/12, Praha 4 - Libuš 14200
https://www.mslojovicka.cz

Naše MŠ realizuje projekt na podporu vzdělávání dětí – Inkluze v MŠ Lojovická, registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000665 podpořený z výzvy č.28, Operačního programu Praha – pól růstu ČR, v souladu s definicí cílové skupiny - dítě s odlišným mateřským jazykem. Projekt je zaměřen na personální podporu dětí s OMJ (školní dvojjazyčný asistent) a spolupráci s rodiči těchto dětí. Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem s nedostatečnou úrovní kompetencí v českém jazyce a sociokulturním znevýhodněním, včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků dětí v klíčových kompetencích. Tento projekt je spolufinancován EU.

Komentáře

Přidejte svůj názor