Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Ločenice

, Ločenice 86 37322
http://www.mslocenice.cz

Jsme mateřská škola rodinného typu, kde vašim dětem kvalifikovaní učitelé věnují maximální pozornost a respektují rodinnou výchovu. Kapacita je maximálně 25 dětí ve třídě. Provoz mateřské školy byl zahájen v září roku 2002. Našim hlavním zaměřením je rozvíjet v dětech tvořivost, citlivost a vstřícnost k řešení problémů péče o přírodu, uvědomit si spoluzodpovědnost lidí za současný stav přírody a životního prostředí. K dispozici jsou nám přirozené možnosti, které plynou z usazení naší školky do přírodního rámce, který nabízí rozmanité přírodní lokality jako je nedaleký les, pole, louky, rybníky a zahrádky u domů. Filozofie naší MŠ - naše škola v dětech probouzí kladný vztah k přírodě a všemu živému, vede je k péči o životní prostředí. chráníme přírodu jako nepostradatelnou součást životního prostředí člověka získáváme poznatky a vědomosti z oblasti environmentální výchovy jsme přesvědčeny, že: „ Malé děti si mají hrát, smát se, radovat, užívat si objevování světa a žasnout nad jeho krásami. My v naší školce jim chceme ukazovat svět plný rostlin a zvířat, který stojí za to, aby ho chránily a zachraňovaly. Chceme být dětem příkladem a chovat se k nim s úctou, která přísluší jejich poslání.“ Vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Komentáře

Přidejte svůj názor