Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Krnov

Jiráskova 43, Krnov 79401
http://www.msjiraskovakrnov.cz

Zápis do MŠ + 3. 5. 2023 - 10:00 až 16:00 Oznámení. K zápisu dítěte do MŠ vezměte s sebou: - Rodný list dítěte - Kartičku zdravotní pojišťovny dítěte Pro urychlení si můžete níže stáhnout žádost o přijetí a evidenční list (ten nechte potvrdit pediatrem) Žádost i evidenční list také můžete vyzvednout i ve školce přímo u zápisu. Při podání žádosti je zákonný zástupce povinen předložit na výzvu ředitelky průkaz totožnosti (§ 36 odst. 4 správního řádu). § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví - dítě musí být před nástupem do školky plně očkováno, výjimku tvoří jen předškolák v posledním nebo odkladovém roce a dítě, u kterého byla na očkovací látku prokázána kontraindikace. Žádost o přijetí dítěte do MŠ Evidenční list Úvodní informace Vítejte na www stránkách Mateřské školy Jiráskova 43 v Krnově. Popis školy Prezentace MŠ Naše školička sídlí uprostřed nádherné zeleně poblíž říčky Opavice. Je obklopena velkou zahradou, což skýtá obrovské možnosti pro pobyt dětí v přírodě a ekologické aktivity s ním spojené. V odpoledních hodinách i o volných dnech slouží zahrada pro veřejnost – otevřené zahrady, provoz zajišťuje správce zahrady. Školka je pětitřídní, jedna ze tříd má logopedické zaměření. Docházejí k nám děti od 2,5 do 7 let. Snažíme se dodržovat stejné věkové složení dětí ve třídách, jedna z nich je smíšená. Kapacita školky skýtá možnost přijetí 140 dětí, do běžných tříd dochází 24 – 28 dětí; v logopedické je počet omezen na 14 dětí. Mateřská škola má velkou tělocvičnu, která slouží ke cvičení dětí z jednotlivých tříd, pořádání různých společných akcí a setkání, jako jsou divadla, slavnosti, rozloučení se školáky. V hospodářském pavilónu je umístěna kuchyň. Jídlo je rozváženo do výdejen, odkud je podáváno dětem ve třídách. Třídy slouží jako herny, jídelny i lehárny. Vybavení mateřské školy (materiálové, prostorové, technické a hygienické) má vysokou úroveň. Postupně vyměňujeme nábytek v jednotlivých třídách dle hygienických a estetických požadavků. Průběžně doplňujeme hračky a učební pomůcky dle aktuální nabídky a požadavků RVP MŠMT. Spolupráce s rodiči Pro děti nastupující do školky je připraven adaptační program, kterého se většinou účastní i jejich rodiče. Škola pořádá během školního roku spoustu akcí v rámci celoškolním i třídním. Spolupráce s Klubem rodičů dává pedagogům možnost zpětné vazby a diskuze o vytváření budoucí vize školky. Rodiče jsou o dění ve školce také informováni prokazatelnou formou na nástěnkách v šatnách dětí, nástěnce v přízemí mateřské školy, kde jsou rovněž k dispozici veškeré směrnice, švp mš, informace o organizování různých akcí a slavností na škole. Společné akce rodičů a dětí – setkání ve třídě – společné cvičení, výtvarné i pracovní činnosti, výlety za poznáním a rekreací do přírody, společné akce na školní zahradě. Spolupráce s jinými subjekty Plavecká škola – předplavecká výchova HK Krnov – bruslení dětí Lyžařská školička – lyžování dětí Gymnastický klub Špičková Opava – gymnastika pro děti ZUŠ Krnov – výtvarné a taneční aktivity PPP v Krnově a v Bruntále (přednášky pro rodiče, dle potřeby určování školní zralosti) SPC Bruntál – logopedická intervence Městskáknihovna a MIKS Krnov – společné akce pro děti EVVO Krnov – ekologické aktivity Mensa ČR – péče o nadprůměrně nadané děti S 1. třídami ZŠ Se SPgŠ Krnov – praxe studentek na MŠ Aktivity MŠ - přehled Historie MŠ Provoz byl zahájen dne 1. 6. 1979. Škola byla vybudována MěNV v Krnově ve spolupráci se sdruženými podniky v akci Z: Střední dráha Olomouc – stanice a Lokomotivní depo Krnov, Železniční opravny a strojírny Ostrava, závod Krnov, Potraviny Bruntál. Mateřská škola byla původně 4třídní a v každé třídě bylo zapsáno 35 dětí. Ve druhém pavilonu byly jesle – 2 třídy. K 1. 12. 1992 byly jesle zrušeny. Na základě zpracované koncepce byla stávající mateřská škola rozšířena o další dvě třídy. Facebookové stránky naší MŠ Fotek z naší školičky máme spousta, ale vzpomínky časem mizí. Takže jsme se rozhodli vytvořit i facebookovou stránku mateřské školy, do které můžete aktivně vstupovat a komentovat vystavené fotečky. A třeba se na některé fotce poznáte a zavzpomínáte na své spolužáky, paní učitelky, kuchařky nebo uklízečky. K přihlášení použijte tento odkaz nebo adresu: www.facebook.com/msjiraskovakrnov

Komentáře

Přidejte svůj názor