Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola křesťanská Opava

Mnišská 7/5, Opava 74601
http://www.mskrestanska.eu/

NAŠE ŠKOLA Mateřská škola křesťanská leží v centru Statutárního města Opavy, v atriu činžovních domů, oddělena z jižní strany školní zahradou se vzrostlou zelení. MŠ byla zřízena 1. září 1992 z iniciativy členů Unie křesťanských pedagogů a za podpory České školní inspekce a Odboru školství SMO. Od 1. července 1996 přešla do právní subjektivity a stala se jednou z největších opavských mateřských škol co do počtu dětí i aktivit. Přestože máme v názvu „křesťanská“ mateřská škola, nejedná se o zařízení církevní, zřizovatelem je Statutární město Opava. Proto je i pro naši mateřskou školu - jako pro všechny ostatní MŠ - závazný pouze výchovně vzdělávací program pro děti předškolního věku. Témata církevního roku a zaměření na výchovu křesťanskou zařazujeme nad rámec našich povinností do výchovně vzdělávacích aktivit jako nabídku nadstandardní. Od počátku vstupu do právní subjektivity, v rámci specializace na křesťanskou výchovu, se snažíme názorně vyjádřit podstatu a průběh dvou hlavních církevních období, tj. vánoční a velikonoční doby. Již od roku 1993 každoročně pořádáme akce k oslavě těchto významných církevních svátků, vrcholících vánoční a velikonoční výstavou, v posledních letech i tvořivými dílnami pro děti a veřejnost. Uvědomujeme si, že předškolní vzdělávání je dnes vnímáno mimo jiné jako důležitý počátek pozitivního socializačního procesu, který je významný pro další rozvoj dětí a jejich společenského postavení. Po celou dobu poskytuje dětem útulné prostředí, vlídnou a přátelskou atmosféru rodinného typu. Interiér svým zařízením a vybavením umožňuje bezproblémové adaptace v co nejkratší době. Třída je pro děti kamarádským společenstvím, do kterého se rády vracejí a těší se na vše, co je čeká nového. Mateřská škola křesťanská v Opavě má celkovou kapacitu 120 dětí, je 5-třídní, děti jsou rozděleny ve čtyřech třídách po 25 a v jedné třídě je 20 dětí. Ve třídách jsou heterogenní kolektivy dětí ve věku od 3-6 nebo od 2-5 let, jsou zde zastoupeny rovnoměrně všechny věkové skupiny. Ve smíšeném kolektivu mají děti větší předpoklady k rozvoji sociálních schopností, mladší děti přirozeně tíhnou ke starším, probíhá tak snadněji jejich adaptace a starší děti jsou jim příkladem, učí se pomáhat mladším, být ohleduplní a zároveň plnit náročnější povinnosti. Pro děti předškolní připravujeme nabídku činností, které je vybaví potřebnými vědomostmi a znalostmi, získáním sebevědomí pro vstup do základní školy. V rámci provozní doby se o děti stará 12 pedagogů, 1 chůva a 4 správní zaměstnanci. Provoz mateřské školy je od 6:00 do 18:00 hod. Do další výchovně vzdělávací činnosti zahrnujeme seznamování dětí již od útlého věku s tradicemi, historickými památkami, odkazem našich předků, a to vše formou blízkou dětskému chápání, tedy oslavou tradičních svátků, ať už světských či církevních. Tyto aktivity jsou rozšířeny o mezinárodní spolupráci v rámci projektu Erasmus+ s našimi polskými partnery z Przedszkola Nr.14 Raciborz a slovenskou mateřskou školou z Bytče. V průběhu měsíců duben až listopad je každodenně pro veřejnost s dětmi do 10 let zpřístupněna školní zahrada s veškerým vybavením. Provozní doba zahrady se liší podle měsíce v roce, je vždy vyvěšena v informační skříňce u vchodu na školní zahradu. Díky sponzorskému daru společnosti OSTROJ a.s. se školní zahrada stala od 4. září 2013 atraktivnější, přibyly na něm krásné nové průlezky a herní prvky z akátového dřeva, zpevněné asfaltové plochy dostaly nový tartanový povrch. Velice si daru vážíme a máme z krásné zahrady radost.

Komentáře

Přidejte svůj názor