Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Krásno

Radniční 262, Krásno 35747
https://www.mskrasno.cz

KDO JSME? · JEDNOTŘÍDNÍ VESNICKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA S RODINNÝM PŘÍSTUPEM SÍDLÍCÍ V KLIDNÉ ČÁSTI MALEBNÉHO MĚSTA KRÁSNO. ŠKOLA MÁ VŠECHNY DISPOZICE PRO VÝUKU VE VENKOVSKÉM POKLIDNÉM PROSTŘEDÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGICKÝCH PRVKŮ. · JSME ŠKOLA ZAMĚŘENÁ NA ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, PĚSTUJEME A PROHLUBUJEME U DĚTÍ ZDRAVÝ VZTAH K PŘÍRODĚ. · DISPONUJEME VELKOU ZAHRADOU TZV. PŘÍRODNÍHO TYPU, KDE MAJÍ DĚTI MOŽNOST POZNÁVAT PŘÍRODU ZBLÍZKA. CO NABÍZÍME? · VESNICKOU ŠKOLU S PŘÍJEMNÝM RODINNÝM A PŘÁTELSKÝM KLIMATEM · VZDĚLÁVÁNÍ DĚTI V KRÁSNÉM A MODERNÍM PROSTŘEDÍ NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY · BEZPEČNÉ A PODNĚTNÉ PROSTŘEDÍ PRO DĚTI · MILÝ KOLEKTIV ZAMĚSTNANCŮ, KTEŘÍ SPOLEČNĚ UTVÁŘÍ POHODOVOU ATMOSFÉRU ŠKOLY · KVALITNÍ A KVALIFIKOVANOU PÉČI PEDAGOGŮ O VAŠE DĚTI · POZVOLNOU ADAPTACI DĚTÍ DO KOLEKTIVU MATEŘSKÉ ŠKOLY · INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP KE KAŽDÉMU DÍTĚTI · KOMPLEXNÍ PŘÍPRAVU NA PLYNULÝ PŘECHOD DĚTÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU · SPOUSTA ROZMANITÝCH AKCÍ NEJEN PRO DĚTI, ALE I PRO JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY. · VÝBORNOU DOMÁCÍ STRAVU JAK DĚTI VZDĚLÁVÁME? · PRACUJEME PODLE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU S NÁZVEM: „TADY BROUČEK, VEDLE MYŠKA , MY JSME ŠKOLKA PAMPELIŠKA“ A PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. · UPLATŇUJEME METODU PROŽITKOVÉHO A ČINNOSTNÍHO UČENÍ (PŘÍMÉ ZÁŽITKY DĚTÍ, PODPORUJÍCÍ DĚTSKOU ZVÍDAVOST A FANTAZII). · KLADEME DŮRAZ NA ROZVOJ SAMOSTATNOSTI A SEBEOBSLUHY VŠECH DĚTÍ · PODPORUJEME KOOPERATIVNÍ UČENÍ ZALOŽENÉ NA SPOLUPRÁCI DĚTÍ

Komentáře

Přidejte svůj názor