Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Kolín II.

Kmochova 335, Kolín II. 28002
http://mskmochova.cz

Název projektu: MŠ Kmochova 80 Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018977 Zahájení realizace projektu: 1. 5. 2021 Ukončení realizace projektu: 30. 4. 2023 Délka realizace: 24 měsíců Výše podpory: 268 486,-Kč Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na jedno z kombinací následujících témat: personální podpora - školní asistent, projektové dny ve výuce, sdílení zkušeností. Cílem našeho projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta v mateřské škole, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí, spolupráce veřejností. Mateřská škola Kolín II, Kmochova 335 Kmochova 335, 280 02 Kolín II Telefon: 321 723 435 E-mail: reditelka@mskmochova.cz Provozní doba je pevně stanovena na 6.30 – 16.30 Mateřská škola je trojtřídní: I. třída: Broučci Třídu navštěvuje 22 dětí. II. třída: Motýlci Třídu navštěvuje 24 dětí. III. třída: odloučené pracoviště ukrajinských dětí v Husově ulici: Bertík Třídu navštěvuje 28 dětí. Ředitelka: Lenka Chybová Učitelky: Květoslava Vorlíčková Blanka Korelusová Jitka Sršňová Viktoriia Melnyk Olha Yermoshyna Asistentka pedagoga: Gabriela Ditrichová Provozní a administrativní pracovník: Jaroslava Čermáková Vedoucí školní jídelny: Lenka Maryšková ( dočasný zástup ) Kuchařka: Jaroslava Váchová ( dočasný zástup ) Školnice: Hana Římková Kapacita školy Kapacita ŠJ je 50 obědů. Hygienická kapacita je 48 dětí, od 1.9.2022 je kapacita navýšena na 76 dětí ( 28 ukrajinských dětí na detašovaném pracovišti v Husově ulici č. 113 ). Právní forma Mateřská škola je od 1.9. 1994 v právní subjektivitě, je příspěvkovou organizací. Zřizovatel - Město Kolín. Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. David Záhora, e-mail: poverenec@gepardservices.cz "Pověřnec pro ochranu osobních údajů byl ustanoven na základě Obecného nařízení pro ochranu osobních údajů (GDPR)a je nezávislým garantem správného nakládání s osobními údaji a také prostředníkem mezi organizací, dozorovým orgánem (Úřadem pro ochranu osobních údajů) a veřejností (subjektem údajů)." Historie: Mateřská škola Kolín II, Kmochova 335 je nejstarší mateřskou školou v Kolíně (byla založena 1.12. 1925), putovala po různých nevyhovujících prostorách a v r.1947 byla umístěna do stávající budovy, stojící na místě bývalého rodného domu básníka J.S. Machara. Zprvu se zde nevařilo a bylo tu umístěno i přes 130 dětí. Později zde byla vybudována kuchyň a školní jídelna se stala nedílnou součástí školy. Úměrně se postupně přizpůsobil počet dětí prostorovým možnostem školy. Financování 1. Finanční prostředky na provoz a drobnou údržbu získává od zřizovatele, kterým je Město Kolín. Opravy většího rozsahu zajišťuje a financuje zřizovatel sám. 2. Finanční prostředky ze státního rozpočtu - na platy zaměstnanců školy, odvody, zákonné pojištění, FKSP a ONIV poskytuje Středočeský kraj. 3. Rodiče hradí tzv. " úplatu za předškolní vzdělávání", která je vždy stanovena na celý školní rok. Přesná formulace a podmínky jsou uvedeny ve Vnitřní směrnici školy o úplatě za předškolní vzdělávání. Bližší aktualizované informace o škole, o jejím zaměření, cílech, vybavení, podmínkách atd. naleznete v sekci pro rodiče , kde je k nahlédnutí celý školní vzdělávací program Šikulka. Zásady zpracování osobních údajů: ZDE Rozpočet MŠ Kmochova si můžete stáhnout zde: ZDE Návrh rozpočtu MŠ Kmochova na rok 2022 si můžete stáhnout zde: ZDE

Komentáře

Přidejte svůj názor