Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Kojčice

, Kojčice 82 39409
http://www.ms-kojcice.cz

Od 1.9.2021- do 31.8.2023 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.X/0.0/0.020-080/0022698 s názvem Další rozvoj MŠ Kojčice, který je spolufinancován EU. Projekt je zaměřen na zapojení odborníka z praxe do vzdělávání MŠ. V rámci projektu byla využita personální podpora – školní asistent. Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu, aktivita umožňuje vyzkoušet na určité období větší podporu dětem ohroženým školním neúspěchem Celková výše podpory činí 366 620 Naše škola se zapojila do projektu Digitalizace škol, finančně podporovaného MŠMT. Z poskytnuté dotace zakoupila MŠ tyto herní prvky: Magformers Bugy Robot box LER 2935 Robot Botley 2x Programovatelný potápěč Zvuková pexesa Zakoupené učební pomůcky budou využívány pro rozvoj informativního myšlení dětí a jejich digitální kompetence. DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1 V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Komentáře

Přidejte svůj názor