Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Klubíčko Tlumačov

U Trojice 336, Tlumačov 76362
https://www.skolka-klubicko.cz

Prvky, které patří do Soustavy prvků Systém prvků strukturovaného učení FOR AUTI® jsou chráněny užitným vzorem, jejich kopírování a volné šíření je zakázáno. Důvodem ochrany je zajištění funkční spolehlivosti systému při jeho převzetí a zamezení vzniku chyb při neodborném kopírování. Ve škole s dětmi pracují odborní pedagogové se zaměřením na speciální pedagogiku, specializací: psychopedie, komunikační techniky, logopedie, surdopedie, somatopedie, poruchy učení a chování aj.). Kvalita pedagogické práce je na vysoké odborné úrovni. Při vzdělávání dětí uplatňují pedagogové dokonale promyšlené přístupy, sledují moderní vzdělávací trendy, zvažují jejich vhodnost pro děti naší školy a vybrané zavádějí je do praxe.

Komentáře

Přidejte svůj názor