Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Kaznějov sídliště

Poštovní 412, Kaznějov 33151
https://www.mskaznejov.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLKA U TOVÁRNY CHARAKTERISTIKA Mateřská škola Kaznějov sídliště, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace, Poštovní 412, Kaznějov je oficiální označení sloučených mateřských škol v Kaznějově. Připojením Mateřské školy Kaznějov u továrny, Pod Továrnou 333 k Mateřské škole Kaznějov sídliště /webové stránky MŠ sídliště/ tak vznikl jeden subjekt. Školy si po sloučení zachovávají svou osobitost, která je tvořena především umístěním škol a působením jejich zaměstnanců. Školy mají vytvořené tradice, ve kterých pokračují, zároveň však také dochází k plánování akcí společných. Mateřská škola je realizátorem projektu s názvem: Personální podpora v MŠ Kaznějov,reg.č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007521 v rámci Výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ l., Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Bližší informace v dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v sekci dokumenty - ZDE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naše mateřská škola je umístěna v okrajové, klidné části obce Kaznějov. Nedaleko je park, les a potok. Okolí tvoří velká zahrada a hřiště s pestrým vybavením pro hry a činnosti dětí. V současnosti je mateřská škola trojtřídní zařízení, tři třídy jsou běžného typu. Pracujeme s menším kolektivem dětí, nabízíme rodinné prostředí a příznivou atmosféru. Využíváme Rámcový program pro předškolní vzdělávání, náš Školní vzdělávací program se jmenuje: „Od maminky do světa". Umožňujeme kvalitní standardní i řadu dalších aktivit pro děti: výtvarný a hudební kroužek, cvičení jógy, návštěvy bazénu v ZŠ, práce s keramickou hlínou v prostředí DDM, … Výchovně vzdělávací práce je uskutečňována formou spontánních i řízených činností. Během dne jsou pravidelně a v dostatečné míře zařazovány relaxační a odpočinkové činnosti. Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme prožitkové učení, které je pro předškolní dítě přirozené. Navštěvujeme hojně kulturní akce, pořádáme exkurze a výlety do zajímavého a pro děti méně obvyklého prostředí. Připravujeme již tradiční akce a slavnosti pro děti a rodiče : zahradní slavnost, oslava Vánoc, Velikonoc, vynášení Zimy, pasování na školáky, ... Veškeré naše snažení směřujeme k tomu, aby se dětem ve školce líbilo, byly spokojené, získaly co nejvíce zajímavých zážitků a poznatků, které budou potřebovat pro svůj další život. Naše moto: Pojďme si tu spolu hrát, kreslit, zpívat, tancovat.

Komentáře

Přidejte svůj názor