Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Kaštánek Třebíč

Gorazdovo náměstí 462, Třebíč 67401

zajištění transparentnosti přijímání dětí do mateřských škol zřizovaných městem Třebíč, elektronická podpora zápisů do mateřských škol, poskytnout rodičům podrobné informace k předškolnímu vzdělávání, online informace o přijetí/nepřijetí jejich dítěte do MŠ, zjednodušit administraci přijímacího řízení do MŠ ředitelům škol, poskytnout informace škole, že je dítě přijato na více MŠ zřizovaných městem Třebíč, poskytnout informace spádové škole o nepřihlášených dětech, na které se vztahuje povinnost předškolního vzdělávání, poskytnout zpětnou vazbu zřizovateli a odboru školství a kultury o počtech dětí přihlášených/přijatých na jednotlivé školy.

Komentáře

Přidejte svůj názor