Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Karviná-Ráj

V Aleji 20/761, Karviná - Ráj 73401
https://www.ulesakarvina.cz

DUBEN V dubnu máme na programu divadlo, besedy v knihovně, soutěže. Od 11. do 15. 4. probíhá škola v přírodě, které se účastní 105 dětí prvního stupně. Také proběhne mezinárodní testování TIMSS z matematiky a přírodovědných předmětů v osmém ročníku. Oslavíme DEN ZEMĚ a navštívíme LEGIOVLAK. Uskuteční se přijímací zkoušky - deváťákům přejeme hodně štěstí. Naši žáci dosáhli krásných výsledků v matematické soutěži KLOKAN, v kategorii CVRČEK (2. a 3. třída) DOMINIK WEISS (3.A) obsadil krásné 5. místo v okresním pořadí (z 1485 žáků) a LUKÁŠ MIKESKA (9.A) v kategorii KADET (8. a 9. třída) 9. - 13. místo (z 931 ž.). BLAHOPŘEJEME. Také jsme se zúčastnili okresních kol olympiád v AJ a ČJ. Naši školu reprezentovali Adéla Tkáčová a Lukáš MIkeska v AJ a Karolína Koppová v ČJ. I tito žáci se v poli soutěžících neztratili. Odjezd do školy v přírodě ÚNOR, BŘEZEN V únoru máme na programu divadlo, besedy v knihovně, soutěže. V březnu proběhne den otevřených dveří, také budeme mít besedu s hasiči. Den otevřených dveří Eko soutěž Prvňáci a přípravka v IKT Soutěže: Proběhly tyto soutěže: Okresní kolo v zeměpisné olympiádě: Krásné čtvrté místo obsadil Jakub Krpelík, také Lukáš Mikeska se umístil v polovině soutěžících. Blahopřejeme! Recitační soutěž: Také v této soutěži jsme měli naše zástupce, sice se neumístili na předních místech, ale bojovali se ctí. LEDEN Také v průběhu ledna proběhne několik besed - s MP, v knihovně, deváťáci k volbě povolání. Třeťácí navštíví divadelní představení. Také měl proběhnout lyžařský kurz pro třeťáky, bohužel pro nedostatek sněhu byl odvolán. LISTOPAD, PROSINEC Absolvovali jsme projekt DEMOHRÁČ pro 8. a 9. ročníky 2. - 3. 11., besedy a knihovny, besedy k volbě povolání (SPŠ Karviná, SZŠ Karviná) a také akci Volba povolání dne 9. 11. v Družbě. V prosinci nás čeká Mikuláš, Vánoce, projektový den 16. 12. a VÁNOČNÍ JARMARK - úterý 20. 12. Proběhnou také besedy k volbě povolání - návštěvy středních škol a prezentace, dále půjdeme do divadla 14. 12. - třídy 6., 7. a 9. r., páťáci pojedou 12. 12. do Planetária a 20. 12. na koncert do ZUŠky. ŘÍJEN 5. 10. Exkurze po Karviné 3. A a 3. B 10.10., 12. 10., 13. 10. - Přírodovědná stanice - 1. třídy, Přípravná třída 13. - 14. 10. - EDUBUS - dvě skupiny - výběr žáků 14. 10. - DIVADLO - Trapas nepřežiju - 5., 6., 7.r. 17. 10. - Beseda - Přípr. třída, 6. A - KNIHOVNA 18. 10. - Beseda - 7.r. - KNIHOVNA 24. 10. - Beseda - 6.r. - KNIHOVNA 31. 10. - Beseda 8.r. - KNIHOVNA 31. 10. - Beseda ve škole - 9. r. - Prevence kriminality * 19. - 21. 10. - Akce SŠTaS - Brána řemeslům otevřená ZAHÁJILI JSME ČINNOST KROUŽKŮ - INFORMATIKA PRO 1. a 2. ročník; KERAMIKA pro 4. ročník; ANGLIČTINA HROU pro 1. a 2. ročník, divadelní kroužek AMADIS, 3D MODELOVÁNÍ, SPORTOVNÍ 2.st., Mladý vědátor pro 4. a 5. r. ZAHÁJILI JSME DOUČOVÁNÍ - 1. stupeň M, ČJ a AJ, 2. stupeň M a ČJ ve všech ročnících - POKRAČUJEME V PROJEKTU NPO ZÁŘÍ 9. 9. - focení prvňáčků 19. 9. - dopravní hřiště - 4.A,B 23. 9. - volby do žákovského parlamentu

Komentáře

Přidejte svůj názor