Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Jiříkov

Filipovská 686, Jiříkov 40753
http://www.msjirikov.cz

Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv). Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín je realizátorem projektu Šablony III pro Mateřskou školu Jiříkov Reg. č. projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022786 Výčet aktivit projektu pro MŠ: 3.1/1 Školní asistent – personální podpora MŠ 3.1/9 Projektový den ve výuce Doba realizace projektu: 1. 9. 2021–30. 6. 2023 Výše finanční podpory: 314 784 Kč

Komentáře

Přidejte svůj názor