Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Jersín

, Jersín 80 58825
http://msjersin.cz

Projekt Šablony I. Mateřská škola Jersín 80, příspěvková organizace realizuje projekt Šablony MŠ Jersín (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003044), doba realizace 1.1. 2017 - 31.12. 2018. Účast v projektu nám umožňuje: * dočasně personálně posílit naši mateřskou školu o chůvu, a tím zdokonalit péči o dvouleté děti v naší mateřské škole. * podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. * usnadnit přechod dětí z mateřské školy do základní školy * spolupracovat s rodiči dětí. Chůva v naší škole již aktivně pracuje. Jeden z našich pedagogických pracovníků bude absolvovat kurz „Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi“. Dva naši pedagogičtí pracovníci budou absolvovat kurz „Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ“. Po absolvování tohoto kurzu zahájíme spolupráci s SPC Březejc s ve spolupráci s pracovníky tohoto centra budeme zajišťovat našim dětem logopedickou prevenci a péči. Ve školním roce 2017- 2018 zorganizujeme pro rodiče několik setkání s odborníky, která by měla také usnadnit přechod dětí z naší mateřské školy do školy základní a podpořit spolupráci mezi rodiči a mateřskou školou. Spolupráce s Mensou ČR Od školního roku 2017 – 2018 jsme Školka spolupracující s Mensou ČR a v rámci této spolupráce uplatňujeme metodu Mensa NTC Learning, která využívá soubor technik a speciálně upravených cvičení vedoucích ke zvýšení intelektových schopností u dětí v předškolním věku. Trénink zahrnuje rotační a rovnovážná cvičení, motorická cvičení, učení symbolů, procvičování pozornosti, využití hudby a zvětšuje tak kapacitu mozku. Pozitivně půso bí ; např. jako prevence dyslexie a zmírňuje poruchy učení. Dochází při něm i k rychlému odhalování nadaných jedinců.

Komentáře

Přidejte svůj názor