Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Jedomělice

Jedomělice 20, Řisuty 27378
http://msjedomelice.cz

Na základě Národního plánu obnovy, fondu Evropské unie – Next Generation EU, byla naší mateřské škole poskytnuta dotace na pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí. DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICENÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1 V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Komentáře

Přidejte svůj názor