Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola J. A. Komenského

Komenského 577, Dobruška 51801
http://www.dobruskaskolka.cz

Provoz jednotlivých tříd je vždy stanoven na začátku školního roku dle aktuálních potřeb s ohledem na hygienické a bezpečnostní předpisy. Případné spojování tříd je plně v kompetenci ředitelky nebo zástupkyně školy a může nastat v nezbytných situacích z hlediska technických důvodů s ohledem na potřeby dětí a zajištění bezpečnosti dětí. Omezení nebo přerušení provozu mateřské školy o hlavních prázdninách oznámí ředitelka školy zákonnému zástupci dítěte dva měsíce předem. Při sestavování jmenných seznamů jednotlivých tříd vychází ředitelka a zástupkyně odloučeného pracoviště z provozních možností, věku dětí se snahou respektovat individualitu dítěte, přátelské vazby, potřeby a schopnost adaptability každého dítěte. Požadavky rodičů jsou respektovány v případě daných možností, a pokud jsou podporujícím aspektem ve vztahu k dětem.

Komentáře

Přidejte svůj názor