Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Ivaň

Ivaň 19, Klenovice na Hané 79823
https://ms-ivan-cz.webnode.cz

> Prodloužení uzavření MŠ.Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda rozhodla o prodloužení uzavření škol. Mateřská škola bude od 29. 3. do 11. 4. stále uzavřena. V Ivani dne 28.3.2021 > Prodloužení uzavření MŠ. Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021 do 28. března 2021. Pokračuje se v dosavadním režimu.V Ivani dne 21.3.2021 > Zápis do MŠ Ivaň. Na základě sdělení MŠMT bude probíhat zápis bez přímé účasti dětí a zákonných zástupců. Zápis od 3. 5. bude prodloužen na více dnů, včas budete o všem informováni, na webu, vývěsce obce i v MŠ. > Informace k zápisu dětí do Základní školy pro školní rok 2021/2022 najdete zde https://ms-ivan-cz.webnode.cz/zapis-do-zs-tovacov/ Uzavření MŠ od 1.3.2021 na 3 týdny prozatím do 21.3.2021 Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGM ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření, se omezuje provoz mateřských škol tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole. STRAVA: bude všem dětem po dobu uzavření MŠ automaticky odhlášena. OŠETŘOVNÉ https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne: tiskopis https://www.cssz.cz/?fbclid=IwAR3-YIbzzLEXUeGARcEi-asgMZIaqH9YljSuuO-agmyPd93A0QxMT3Z178g si vyplňuje sám žadatel, podle nových pravidel škola již nepotvrzuje. Pravidla pro vstup a pohyb v prostorách školy ze dne 25.2.2021 Na základě Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření se omezuje vstup třetích osob do mateřské školy a jejich kontakt s osobami v prostorách školy. Více zde https://ms-ivan-cz.webnode.cz/covid-19/ Distanční vzdělávání - Vzhledem k nařízené karanténě dětí a učitelek, která naši školu na nějakou dobu uzavřela, začíná pro děti vzdělávané v MŠ v posledním roce před nástupem do ZŠ (děti, které do 31. 8. 2020 dovršily 5 let věku) povinné distanční vzdělávání. Prosíme, sledujte vaše e-mailové schránky. Více zde https://ms-ivan-cz.webnode.cz/distancni-vzdelavani/ Uzavření MŠ - Z důvodu dalšího výskytu onemocnění COVID - 19 v pedagogickém personálu MŠ Ivaň bude provoz školy přerušen do 19. 10. 2020. - budova MŠ bude uzavřena. Jedná se o KARANTÉNU učitelek a dětí, o jejímž ukončení rozhodnou až negativní testy těchto osob. Povinnost mít ochranu úst a nosu od 10. září 2020. Na základě nejnovějších opatření vydaných Ministerstvem zdravotnictví platných od čtvrtka 10. září jsou všechny osoby vstupující do mateřské školy povinny mít ochranu úst a nosu (rouškou). Tato povinnost se netýká dětí a pedagogických pracovníků školy. Děkujeme, že dodržujete toto nařízení. Provoz MŠ bude zahájen v úterý 1. září 2020. Děti, které již docházely do mateřské školy jsou automaticky nahlášeny na úterý 1. září 2020. Jestliže se dítě vzdělávání první školní den nezúčastní, je třeba ho telefonicky či osobně odhlásit dne 31. srpna do 10:00 hodin. Při vstupu do MŠ dospělí použijí dezinfekci. Srdečně se těšíme na děti i rodiče, za kolektiv MŠ Ivaň Mgr. Hana Cetkovská, ředitelka

Komentáře

Přidejte svůj názor