Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Hvězdlice

Nové Hvězdlice 51, Bohdalice 68341
https://www.mshvezdlice.cz

Vítejte na stránkách Mateřské školy Hvězdlice do jedné třídy jsou zařazeny děti různého věku, zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let, s povinnou školní docházkou pro 5 leté děti v době od 8.00 – 12.00 hod, s možností využití individuálního vzdělávání na základě oznámení MŠ, s omezenou kapacitou 25 dětí na třídu máme školní vzdělávací program s názvem "POZNÁVÁME SVĚT", vycházející z Rámcově vzdělávácího programu pro předškolní vzdělávání ŠVP PV tvoří 3 integrované bloky, ve kterých praktikujeme metody prožitkového, kooperativního, sociálního a situačního učení vzděláváme děti na principu aktivní volby jednotlivého dítěte, praktikovanou ve skupinové nabídce aktivit a činností průběžně vyhodnocujeme všechny oblasti výchovy a vzdělávání dítěte, vedeme o tom záznam a výsledky konzultujeme s rodiči Vize školy: Chceme být respektovanou vzdělávací institucí, která bude profesoinálně a vstřícně poskytovat vysoce kvalitní služby založené na rovnocenném partnerství a spolupráci mezi rodinou a mateřskou školou. Náš cíl: Doplňovat a podporovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Poskytujeme kvalitní předškolní vzdělávání založené na komplexním a důsledně individuálním přístupu ke každému dítěti. Vytvořit takové podmínky, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i vzdělávání.

Komentáře

Přidejte svůj názor