Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Hvězdička

Malé Březno 42, Ústí nad Labem 40002
https://www.ms-malebrezno.cz

Je nepochybné, že základy naší národní tradice, týkající se vedení dítěte předškolního věku, jsou zde – u Komenského. Vztah dítěte a dospělého je specifický. Dospělý je chápán jako strážce cest dítěte, jenž ho vede za ruku. Netáhne jej, necloumá jím, jen jde o krok napřed. Pokud se budeme této linie držet, nemůžeme sejít z cesty ve smyslu přílišné svobody a podaří se nám rozvíjet předškolní děti tak, jak jim přísluší v harmonickém, vyrovnaném ovzduší národa, jemuž je výchova vlastní bohatou tradicí. Školní vzdělávací program mateřské školy se jmenuje: „ŠKOLKA PLNÁ ZÁBAVY“ Tento program byl vypracován na základě RVP PV, je zde zastoupeno všech pět oblastí, které se navzájem prolínají. Dále vychází ze zásad Komenského, z Informatoria školy mateřské. Z programů jako je program „Začít spolu“ či „Zdravá mateřská škola“ jsme si pro náš program vybrali to, co je pro nás vyhovující a to jsme přizpůsobili naší MŠ Malé Březno. Uvědomujeme si důležitost doby předškolního věku. Předškolní vzdělávání je dnes vnímáno jako důležitý prvopočátek celoživotního vzdělávání a je také uznáván jako význam pro založení a rozvoj předpokladů a úspěšného začlenění jedince do společnosti. Mateřská škola dnes představuje v České republice počáteční stupeň organizovaného vzdělávání, po jehož ukončení pokračují děti v základní škole. Chceme našim dětem zajistit, aby prožívaly takové dětství, kde se budou zdravě rozvíjet, učit se efektivním způsobům, jak projevovat a uplatňovat svou osobnost, jak žít plnohodnotný „lidský“ život a jak svoje „lidství“ realizovat. Je pro děti důležité učit se tomu za stejných okolností, ve kterých probíhá přirozený životní proces. Posláním mateřské školy je umožnit dětem prožitkové učení a plynulý přechod do základní školy. Vzdělávací činnost je založena na metodách přímých zážitků, využívá dětskou zvídavost a potřebu objevovat. Probouzí v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, ukázat, co všechno samo umí, zvládne a dokáže. Nepředkládá dětem jen hotové návody, ale umožní jim hledat samostatné cesty. Podporovat zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytvářet optimální podmínky pro jeho individuální vývoj, v návaznosti na jeho výchovu v rodině a úzké součinnosti s rodinou. Každé dítě má právo být jiné, mít jiné potřeby, rozvíjet a učit se jiným tempem, Důležité je, aby se dítě cítilo spokojené a do mateřské školy chodilo rádo. INZERÁT Do Mateřské školy Hvězdička v Malém Březně přijmeme od ledna 2023 kvalifikovanou učitelku na 3.5 hodiny denně. V případě zájmu kontaktujte vedení školy na telefonním čísle: 727 930 507 nebo na e-mailu: ms-hvezdicka@seznam.cz 1. 1. 2023

Komentáře

Přidejte svůj názor