Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Horní Podluží

, Horní Podluží 205 40757
http://www.detizklicku.cz

Naše mateřská škola se nachází v přírodě, v malebné obci Horní Podluží v oblasti Lužických hor. V blízkosti mateřské školy se nachází hasičská zbrojnice, budova obecního úřadu a pošty, kozí farma a vlakové nádraží. Nedaleko školky je sjezdovka. Před mateřskou školou je nově vybudovaný chodník a odstavné parkoviště. Do mateřské školy dochází 25 dětí. Vzdělává se u nás 1 dítě s podpůrnými opatřeními. Tento školní rok (2018/2019) si budeme hrát na piráty. Školka se nachází uprostřed obce, naproti budově obecního úřadu a pošty. Máme velkou nově upravenou přírodní zahradu, která byla financována z peněz EU a z peněz Obce Horní Podluží. Zahrada je dostatečně velká pro pohybové využití dětí mateřské školy. jsou zde umístěny nejen herní sestavy, ale i didaktické prvky, líhniště, záhony,houpací sítě, ohniště, venkovní učebna, tabule, podzemní telefon, domeček se stromem. Zahradou protéká potůček, kterému říkáme SLZA. Nechybí zde dostatečné množství zeleně, keřů a okrasných stromků. Z druhé strany budovy je pro děti k dispozici velká lodní paluba. Jezdíme na koloběžkách, odstrkávadle, tříkolce. Využíváme sportovního náčiní a nářadí v plné míře. Snažíme se maximálně využívat všeho, co nám naše přírodní zahrada nabízí. Součástí naší školky je knihovna, kterou navštěvujeme. Filozofie naší školky Naše mateřská škola zajišťuje všestrannou péči o děti předškolního věku v návaznosti na výchovu dětí v rodině a v součinnosti s rodinou. Naším cílem je podporovat osobnost dítěte s respektováním jeho individuality a podílet se na jeho zdravém citovém,rozumovém a tělesném rozvoji, na osvojení si základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Cílem naší práce je spokojené a šťastné dítě, které chápe a prožívá plně svět kolem sebe, má chuť poznávat, zkoumat , tvořit a přemýšlet. V naší mateřské škole není bezbariérový přístup. Odbornou logopedickou péči nezajišťujeme. Pro naši školku jsme vybrali neoficiální název „ Klíček“. Klíček i docela malý dokáže otevřít dveře k hrám, myšlenkám i vědomostem. Pracujeme s „Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání“. Vzdělávání směřujeme k oblastem, které vycházejí od dítěte a mezi nimiž je vše vzájemně propojeno. Dlouhodobý záměr naší MŠ je probouzet v dětech aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. Děti z naší mateřské školy vyrůstají uprostřed krásné v přírody a my bychom je chtěli podrobně seznámit se s místem a prostředím, ve kterém žijí a pomoci jim vytvořit si k tomuto místu pozitivní vztah. Chceme dětem umožnit hledat samostatné cesty tvořivým myšlením a vlastním nápadem. Byli bychom rádi, aby děti byly dětmi.

Komentáře

Přidejte svůj názor