Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Horní Pěna

, Horní Pěna 19 37831
https://mshornipena.cz

je obklopena malebnou jihočeskou přírodou. Okolí školy přímo láká k vycházkám do lesů a luk. Krásně je i u místního rozlehlého rybníka Dřevo. Snažíme se s dětmi pobývat co nejvíce v přírodě a učit je vnímat krásy našeho okolí ve všech ročních obdobích a vytvářet tak v nich pozitivní vztah k našemu životnímu prostředí. Dbáme také na to, aby se děti učily úctě a důvěře v lidi, kteří zde žijí, jejich kamarády, rodiče, občany. Snažíme se vést je k tomu, aby dokázaly rozpoznat a dodržovat společenská pravidla a hodnoty, tak aby si každé z dětí dokázalo najít tu správnou cestu, která ho povede životem. Prvním krokem na této cestě je zahájení povinné školní docházky. Na tento krok chceme vypravit děti, coby jedinečné samostatné bytosti, které jsou schopné obstát v dalších etapách života.

Komentáře

Přidejte svůj názor