Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Havířov-Město

Švabinského 7/993, Havířov - Město 73601
http://www.mssvabinskeho.cz

Znamená to respektovat odlišnou cestu dítěte, ale zahrnuje také to, že start na tuto cestu pojistíme vlastním příkladem. O ŠKOLE Naše mateřská škola byla uvedena do provozu v roce 1965 jako závodní mateřská škola NHKG. Od roku 1995 je zřizovatelem MŠ Statutární město Havířov, od 1.7.2002 je MŠ příspěvkovou organizací. Kapacita mateřské školy Švabinského je 69 dětí. Mateřská škola Švabinského zajišťuje předškolní vzdělávání a podporuje rozvoj osobnosti dítěte - rozvíjí dítě, jeho schopnosti učení a poznávání, s cílem hodnotovým - s osvojením základů společenských hodnot a s cílem postojovým - získání osobní samostatnosti dítěte a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost. Je umístěna poblíž centra města a zároveň nedaleko přírody - lesoparku a lesa, což umožňuje zaměření na environmentální výchovu v plném rozsahu. K budově MŠ patří rozlehlá zahrada se vzrostlými stromy, zahradním mobiliářem, altánem, zahradním domečkem a dvěma pískovišti. Třídy MŠ Švabinského jsou vybaveny novým nábytkem, který je průběžně doplňován tak, aby bylo možno vytvářet hrací centra pro děti s uplatňováním moderních trendů ve výuce. Pro potřeby dětí naše školička provozuje školní jídelnu, která usiluje o vyváženou a zdravou výživu, s vyhledáváním nových receptur tak, aby byly co nejoptimálněji naplňovány individuální psychosomatické potřeby dětí. V MŠ je aplikován vlastní Školní vzdělávací program DUHOVÝ KORÁLEK, který zahrnuje pět oblastí: modrý korálek ZDRAVÍ červený korálek ÚSMĚVU bílý korálek TRADIC žlutý korálek POZNÁNÍ zelený korálek PŘÍRODY CO NABÍZÍME: Klademe důraz na přátelskou atmosféru, příjemné, usměvavé a podnětné prostředí, učení zde probíhá zábavnou a hravou formou dle ŠVP a třídních vzdělávacích programů, organizujeme dny otevřených dveří, společné akce rodičů a dětí, spolupráci s farmou Pašůvka - HIPOTERAPIE, úzkou spolupráci s občanským sdružením VITA - MŠ je zařazena do sítě ekologických škol, výuku anglického jazyka "Angličtina hrou", vedenou učitelkou AJ, plavecký výcvik v plavecké škole Delfínek, kulturní vzdělávání dětí s návštěvami divadelních představení a výstav, spolupráci s firmou Biendsdorf - projekt MEDVÍDEK NIVEA, spolupráci se ZŠ Žákovská a ZŠ Mládežnická - návštěva předškoláků v1.třídách, spolupráci s 8.třídou ZŠ Žákovská v projektu BRANKA PŘÁTELSTVÍ, vydávání školního časopisu KORÁLKY, spolupráci se ZŠ Žákovská "Branka přátelství"

Komentáře

Přidejte svůj názor