Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Havířov-Město

Sukova 2a, Havířov - Město 73601
https://www.bublina-jbc.cz

Naše školička Naše mateřská škola "KLUBÍČKO", která je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov, se nachází v klidném prostředí ve středu města. Byla založena a otevřena v roce 1962 při výstavbě panelové části města. Je trojtřídní, s kapacitou 78 dětí ve věku 3 až 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let a také pro děti s odloženou školní docházkou. Děti jsou dále rozdělovány do tříd podle věku. Každá třída má své jméno: 1. třída: BERUŠKY (nejmladší děti) 2. třída: MOTÝLCI (středně staré děti) 3. třída: VČELIČKY (nejstarší, předškolní děti, děti s odloženou školní docházkou) Osobitost každé třídy je ovlivněna nejen výzdobou, ale i vybavením, barevností, diferencovanou výškou nábytku a sociálního zařízení. Každá třída má své audiovizuální pomůcky, hudební nástroje, počítač, dostatek hraček a učebních pomůcek. Školka má vlastní, moderní kuchyň, ve které dětem vaříme zdravou a plnohodnotnou stravu, s dostatkem ovoce, zeleniny, mléčných výrobků a vitamínových nápojů. Vytápění je centrální, s vlastní regulací, včetně ohřevu vody. Budova prošla vnějšími i vnitřními úpravami a rekonstrukcí. Technický stav je na dobré úrovni. Kódovací ochranný systém, napojený na Městskou policii, zabezpečuje ochranu celého objektu, u vstupu je elektromagnetický zvonek se spojením na každou třídu, včetně kuchyně. Slunná, světlá a barevná školka působí domáckým dojmem, má velká okna s výhledem do zeleně zahrady. Je architektonicky útulně řešena, esteticky vybavena a průběžně doplňována novými hračkami, pomůckami, nábytkem a zařízením. Velkou výhodou je prostorná školní zahrada, která se nachází na prosluněné jižní straně. Na zahradě je pískoviště, zahradní průlezky, houpačky, 2 dřevěné komplexy s malou horolezeckou stěnou a skluzavkou. Celá zahrada je oplocena. O děti se stará kolektiv kvalifikovaných učitelek a provozních zaměstnanců tak, aby se děti cítily co nejlépe a rodiče byli spokojeni. Vzdělávání se uskutečňuje dle rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, vydaného MŠMT ČR, na základě stanovených cílů: rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost Spoluprací s rodiči a uplatňováním jejich podílu na vzdělávání dětí v MŠ i neustálým vyhodnocováním (evaluací), s využitím informací pro další činnost, dosahujeme kvalitních výsledků. Snažíme se dětem vytvářet podnětné prostředí a smysluplný, pestrý program, s širokou nabídkou zájmových činností. Respektujeme individuální zvláštnosti a osobnost dítěte, podporujeme snahu dětí dotvářet vlastními silami prostředí, ve kterém se cítí dobře. Mateřská škola Klubíčko se za spolupráce rodičů a dětí angažuje ve sběru plastových víček pro handicapované osoby. Přivítáme jakýkoli sponzorský dar i pro naše děti. Naše mateřská škola má zaměření s cílem rozvíjet zdravou, sebevědomou a tvůrčí osobnost dítěte s položením základů celoživotního vzdělávání a přípravě pro další život dítěte. Ve středu zájmu naší školičky stojí DÍTĚ a jeho prožitky, a to tak, aby bylo spokojené a šťastné, aby se do "KLUBÍČKA" těšilo a prožívalo v něm radostné chvíle svého dětství.

Komentáře

Přidejte svůj názor