Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Francova Lhota

, Francova Lhota 359 75614
https://www.skolakarlstejn.cz

O nás Mateřská škola ve Francově Lhotě je dvoupatrová – její provoz byl zahájen v listopadu 1978, kdy byla jako novostavba otevřena. Zpočátku probíhal zkušební provoz pouze v jedné třídě a od roku 1979 bylo otevřena i druhá třída. Okolí mateřské školy tvoří částečně zrekonstruovaná prostorná školní zahrada, kde děti tráví hodně času. Krásná okolní příroda přímo vybízí k vycházkám a výletům. Jednotlivé třídy jsou dostatečně prostorné a vybavené hračkami a pomůckami, které se snažíme každým rokem doplňovat. Vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích, ať již řízených či spontánních. Didakticky cílená činnost je promyšleně každodenně prováděna formou individuální, skupinové nebo frontální činnosti. Toto učení je založeno na aktivní účasti dítěte, jeho smyslovém vnímání a prožitkovém učení. Omezujeme učení formou předávání hotových poznatků a slovního učení. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Při práci ve skupinkách se děti učí vzájemné toleranci, pomoci a spolupráci. Děti se specifickými vzdělávacími potřebami (zdravotně postižené děti) jsou vzdělávány podle individuálních vzdělávacích plánů schválených speciálními pedagogy pro určité postižení.U dětí s vadami řeči provádíme individuální logopedickou péči.Ve vzdělávání mimořádně nadaných a talentovaných dětí zajišťujeme dětem dostatek příležitostí a přípravu náročnějších úkolů ve vybraných činnostech. Mezi oblíbené formy doplňující vzdělávací záměry patří množství nadstandardních aktivit – např. předplavecký výcvik, návštěvy , výlety do okolí MŠ, oslavy významných dnů (Vánoce, První máj, Den matek atd.), návštěvy divadel, exkurze do významných podniků v obci – které organizujeme v průběhu celého školního roku (viz. Tradiční akce školy).

Komentáře

Přidejte svůj názor