Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Duha Pardubice-Popkovice a Staré Čívice

Pražská 89, Pardubice 53006
http://www.fulnek.cz

Škola pracuje podle vzdělávacího programu „Zdravý rok v mateřské škole“ se zaměřením na ekologickou výchovu a výchovu dětí k péči o své zdraví. Program vychází ze čtyř ročních období a je společný pro obě její pracoviště. Obě mateřské školy se nacházejí v okrajových částech města s možností vycházek do přírody, čehož využíváme při výchovné práci s dětmi. Duha je součástí přírody, stejně tak zaměření naší výchovné práce vychází z přírody. Její barevné spektrum odpovídá různorodé škále dětí, které se v mateřské škole setkávají: červená symbolizuje chuť do života oranžová vyjadřuje radost a energii žlutá podněcuje a rozveseluje zelená je svěží a symbolizuje uklidnění a toleranci modrá je barva intelektu a duševní inspirace fialová vyjadřuje originalitu, přináší inspiraci a pokoru Hlavním cílem vzdělávání v mateřské škole je vybavit každého jedince souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro něho dosažitelná. Prioritními jsou rozvoj životních dovedností a kompetencí, jako např. chuť vzdělávat se, umět řešit problémy, komunikovat a spolupracovat s ostatními. V mateřské škole v Popkovicích vzdělávání a výchovu dětí zajišťuje šest pedagogů včetně ředitelky. Ve starých Čívicích se jedná o čtyři pedagogy včetně zástupkyně ředitelky. Všichni pedagogové splňují kvalifikační požadavky dané zákonem o pedagogických pracovnících. Snahou personálu Mateřské školy Duha je vytvořit školu rodinného typu plnou pohody, radosti, dobré nálady, plnou příjemných zážitků a dojmů, založenou na těsné spolupráci s rodinou. Duha pomyslně spojuje dvě místa, což jsou v našem případě dvě mateřské školy.

Komentáře

Přidejte svůj názor