Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Duchcov

Tyršova 310/ 2, Duchcov 41901
https://skolaslavkov.cz

Naše mateřská škola se zapojila do projektu „PŘEČTI“ neziskové organizace Mezi námi, o.p.s., která podporuje pravidelné setkávání lidí všech generací. Senioři z řad dobrovolníků docházejí pravidelně jednou týdně do mateřské školy předčítat dětem pohádky. Nenásilnou formou se díky pravidelnosti čtení daří propojovat dvě věkové generace, které se vzájemně učí úctě a respektu. Děti od seniorů získávají tři vzájemné hodnoty – logopedickou (čtenáři – senioři mají velmi kultivovaný mluvený a čtený projev), relaxační (senioři dokáží prostřednictvím čtení přenést na děti svůj klid), a literární (senioři rozšiřují dětem literární obzory a rozvíjejí jejich fantazii). Společnost Mezi námi pomáhá dětem prostřednictvím projektů Povídej a Přečti najít cestu k babičkám a dědečkům, rozvíjet jejich vzájemné porozumění a společně objevovat jejich rozdílné světy.

Komentáře

Přidejte svůj názor