Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Duchcov

Osecká 1314/106, Duchcov 41901
https://www.obecbrehy.cz

Zveřejněno: 5.9.2021 Bezpečnostní pravidla Informace k provozu MŠ Duchcov, Osecká ul. 1314/106 ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19 Ø Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy MŠ a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem dýchacích cest( netýká se dětí, pedagogických pracovnic a osob, které se prokáží potvrzením od lékaře, které dokazuje zrušení této povinnosti ze zdravotních důvodů Ø Každá osoba , která vstoupí do objektu MŠ je POVINNA si vydezinfikovat ruce dezinfekčním prostředkem s virucidní aktivitou, která je umístěna u vchodových dveří( netýká se dětí!) Ø Zákonný zástupce (dále jen ZZ) aktualizuje v den nástupu do MŠ telefonické kontakty Ø Onemocnění dítěte ohlašuje ZZ prostřednictvím sms či hovoru jako při běžném režimu Ø Důležité informace sleduje ZZ na interní skupině Předškolák na FB nebo na hlavní nástěnce v budově MŠ Ø Pedagogické pracovnice sledují zdravotní stav dětí, a v případě zjištění příznaků onemocnění, neprodleně oznámí ředitelce MŠ a kontaktují ZZ Ø ZZ se v MŠ zbytečně nezdržují, omezí pobyt v MŠ na dobu nezbytně nutnou Ø Děti nepoužívají dezinfekční prostředky, pouze si ruce omývají 20-30 sekund antibakteriálním mýdlem Ø Dítě s příznaky onemocnění (zvýšená teplota, kašel, rýma, únava, bolest hlavy, nevolnost, střevní potíže…) bude izolováno od ostatních dětí a s určenou dospělou osobou vyčká do příchodu ZZ, který byl telefonicky okamžitě informován a požádán o vyzvednutí dítěte Ø V případě, že trpí dítě chronickým onemocněním-alergie atd., je ZZ povinen toto doložit zprávou od lékaře – zpráva alergologa specialisty

Komentáře

Přidejte svůj názor