Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Drslavice

Drslavice 175, Drslavice 68733
https://www.littleme.cz

ČERVEN 2023 1.6.2023 Výlet Rochus Uh.Hradiště - výukový porgram ( společně s MŠ Hradčovice) 2.6.2023 TV olympiáda na hřišti společně s dětmi z MŠ Hradčovice 6.6.2023 Dopravní hřiště v Uh.Brodě - předškoláci 7.6.2023 Malá technická univerzita - výukový program v MŠ 23.6.2023 Výlet do Vrhové s plněním úkolů, pokladem táboráku 28.6.2023 Rozloučení s předškoláčky v MŠ 30.6.2023 Ukončení školního roku - soutěže, hry na školní zahradě společně s dětmi školní družinky 1.7.2023 Výročí obce - vystoupení dětí MŠ a ŠD KVĚTEN 2023 3.5.2023 Předplavecký výcvik dětí MŠ 10.5.2023 Předplavecký výcvik dětí MŠ 12.5.2023 Fotografování dětí od 12,30hodin 16.5.2023 Tv olympidáda žáků ŠD - okrsková soutěž v UB 17.5.2023 Předplavecký výcvik dětí MŠ - ukončení 18.5.2023 Schůzka rodičů od 15,00hodin 21.5.2023 Vítání občánků na OÚ (děti MŠ) 22.5.2023 Besídka pro maminky i tatínky ( MŠ i ŠD ) 31.5.2023 Divadélko Barborka - v MŠ Hradčovice ( MŠ ) Kácení MÁJKY spojeno s táborákem a opékáním ( MŠ i ŠD ) ____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ZÁPIS DO MŠ Ředitelství Mateřské školy Drslavice, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště vyhlašuje ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY od školního roku 2023/2024 Termín pro doručení žádostí je stanoven na úterý 9. května 2023 8:00 až 16:00 hod. Přijímají se vyplněné a lékařem potvrzené žádosti. Informace k zápisu Podmínky pro podávání žádostí 2022-2023..docx Kritéria přijímání dětí Kritéria přijímání 2023-2024.docx Žádost o přijetí Žádost o přijetí do MŠ 2023-2024.docx ___________________________________________________________________________ DUBEN 2023 4.4.2023 "Velikonoční dílničky s rodiči" od 15,30hodin Zápis do základní školy 5.4.2023 Předplavecká výuka dětí mateřské školy 12.4.2023 Předplavecká výuka dětí mateřské školy 19.4.2023 Předplavecká výuka dětí mateřské školy Dopravní soutěž ŠD - okrsková soutěž ŠD v UB 20.4.2023 DEN ZEMĚ - úklid kolem řeky Olšavy, setkání s dětmi MŠ Hradčovice- společné hry Děti ŠD - sázení rostlinek u školky 25.4.2023 "Pohádky z kapsy" - DK v UB 26.4.2023 Předplavecká výuka dětí mateřské školy 28.4.2023 "Návštěva čarodějky Žofky" v MŠ, činnosti s čarodějkou Zdobení a stavěni MÁJKY u MŠ - děti MŠ aŠD BŘEZEN 2023 1.3.2023 Předplavecká výuka dětí mateřské školy 3.3.2023 "Krysáci" - interaktivní výstava Panský dům v UB 6.3.2023 "Pečujeme o své zoubky" - přednáška VZP, Dentální hygiena 8.3.2023 Předplavecká výuka dětí mateřské školy 13.3.2023 Návštěva Základní škola v Hradčovicích - předškoláčci 15.3.2023 Předplavecká výuka dětí mateřské školy 16.3.2023 "Školní zralost" - přednáška v ZŠ Hradčovice od 16,00hodin 20.3.2023 "Zpívejme si, zpívejme" - muzikálové vystoupení Vojkůvka v MŠ Hradčovice "Zazpívej slavíčku" - pásmo lidových písniček a tanečků společně s dětmi z MŠ Hradčovice 21.3. - 30.3.2023 "Babička do školky" - zapojení do projektu Čtení dětem Předčítání pohádek před spaním 22.3.2023 Předplavecká výuka dětí mateřské školy 23.3.2023 "Velikonoční pohádka" - DK v UB 29.3.2023 Předplavecký výcvik dětí mateřské školy 30.3.2023 "Odemykání školní zahrady" - vítáme jaro 31.3.2023 " Noc s Andersenem" - v místní knihovně pro děti MŠ a ŠD (nocování v knihovně předškoláci a školáci) ÚNOR 2023 1.2.2023 Předplavecká výuka dětí mateřské školy 1.2.2023 Výzdoba sálu na Dětský Karneval od 16,00hodin 3.2.2023 "DĚTSKÝ KARNEVAL" od 15,30 hodin na Obecním domě 8.2.2023 Předplavecká výuka dětí mateřské školy 17.2.2023 SANITÁRNÍ DEN - MŠ uzavřena 21.2.2023 " FAŠANK - v MŠ , návštěva OÚ v maskách 22.2.2023 Předplavecká výuka dětí mateřské školy 23.2.2023 "KOSÍ BRATŘI - DK v UB LEDEN 2023 6.1.2023 Koledování "Tři králové" 19.1.2023 Beseda s důchodci - kulturní vystoupení 30.1.2023 Schůzka s rodiči" od 16,00 hodin _________________________________________________________________ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ V NOVÉM ROCE PŘEJÍ DĚTI A ZAMĚSTNANCI MATEŘSKÉ ŠKOLY A ŠKOLNÍ DRUŽINY DRSLAVICE _______________________________________________________ Mateřská škola bude uzavřena v období Vánočních svátků od 23.12.2022 do 2.1.2023. Provoz zahájen 3.1.2023 PROSINEC 2022 5.12.2022 " Přijede k nám Mikuláš" - pásmo básní, písní, tanečků, dárečky ( děti MŠ a ŠD) 8.12.2022 " Vánoce v naší chaloupce" - Dům kultury v UB ( děti MŠ) " Pouštění balónků s přáním Ježíškovi" od 16,00hod.před školkou " Rozsvěcování vánočního stromu " - u MŠ, zpěv koled, vánočních písní, ochutnávka punče, dárek 14.12.2022 " Vánoční besídka" - pro celou rodinu od 16,00hodin 19.12.2022 " Koledování v obci" od 13,00hodin, děti MŠ i ŠD 20.12.2022 " Vánoční nadílka " - pro děti MŠ i ŠD 27.12.2022 " Koledování U Kapličky" - sraz dětí v MŠ ve 14,00hodin, vystoupení od 15,00hodin LISTOPAD 2022 2.11.2022 Památka zesnulých - návštěva hřbitova, zapálení svíčky 3.11.2022 "Za zvířátky" - pohádka v MŠ Hradčovice 10.11.2022 "Nezbedná čarodějka" - DK v Uh.Brodě 15.11.2022 Logopedická depistáž v MŠ - SPC Uh.Hradiště od 8,00hodin 18.11.2022 SANITÁRNÍ DEN - mateřská škola uzavřena 24.11.2022 "Adventní dílničky " - s rodiči, výroba vánočního skřítka ŘÍJEN 2022 7.10.2022 "Drakiáda" - pouštění dráčků na Čertoryjích ( děti si přinesou draky) 19..10.2022 " O chytrém Honzovi" - pohádka na DK v Uh.Brodě ( 70.-Kč/dítě) 25.10.2022 "Halloween" v MŠ a ŠD - tvoření, příprava hallow. pokrmu (děti si přinesou kostýmy) " Uzamykání zahrady" - společně s broučky " Lampionový průvod" vesnicí " Halloweenská stezka odvahy" - na školní zahradě, odměna ZÁŘÍ 2022 1.9.2022 maňáskové pohádky na uvítanou " Perníková chaloupka", " O Budulínkovi" seznámení s novým kamarádem Bobíkem ( MŠ i ŠD) 2.9.2022 "POHÁDKY O PŘÁTELSTVÍ" - návštěva v MŠ Hradčovice ( 70.-Kč/dítě) - MŠ 9.9.2022 " Výlet do Vrhové" - s plněním úkolů po cestě, táborákem, hledáním pokladu Návrat v 16,30 hodin ke školce. (MŠ i ŠD) 27.9.2022 "Podzimní dílničky s rodiči" od 15,30hodin ( MŠ i ŠD) s ochtnávkou dýňové polévky POZVÁNKA Ředitelka MŠ Drslavice zve rodiče na zahajovací schůzku, která se bude konat v úterý 30.8.2022 od 16,00hodin v budově školy Prosíme rodiče nově nastupujících dětí, aby přinesli evidenční list dítěte a ostatní dokumenty. ___________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Komentáře

Přidejte svůj názor