Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Drozdov

Drozdov 42, Zábřeh 78901
https://www.msdomino.cz

Základní škola a Mateřská škola Drozdov se nachází na okraji vesnice Drozdov nedaleko Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Od 1. 1. 2003 funguje jako samostatný právní subjekt. Tato příspěvková organizace má čtyři součásti: základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu. Základní škola v Drozdově je neúplná trojtřídní vesnická škola, do které chodí ve školním roce 2022/2023 44 žáků 1. – 5. ročníku. V I. třídě jsou vyučováni žáci 1. a 2. roč. (celkem 16), ve II. třídě jsou vyučováni žáci 3. roč. (12 žáků), ve III. třídě se vyučují žáci 4. a 5. roč. (celkem 16). Mateřská škola v Drozdově je jednotřídní s celodenním provozem. V tomto šk. roce je zapsáno 26 žáků. Školní družina zajišťuje pro žáky provoz před i po vyučování. Kapacita je 30 dětí. Školní jídelna je společná pro žáky základní i mateřské školy, zajišťuje také stravování pro zaměstnance školy a pro cizí strávníky. Více o škole

Komentáře

Přidejte svůj názor