Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Dráček Lysá nad Labem - Litol

Mírová 430, Lysá nad Labem - Litol 28922
http://zsamstranovice.cz

O naší mateřské škole Mateřská škola je vzdělávacím a kulturním centrem s všeobecným rozvojem osobnosti dítěte, která připravuje dítě pro bezproblémový vstup do základní školy. Pomáhá utvářet vstřícný a pozitivní vztah ke světu, ke kulturnímu a životnímu prostředí. Motto: Výchova dětí je zaměstnáním, kdy musíme umět ztrácet čas, abychom ho v budoucnu ušetřili. J.J. Rousseau Mateřská škola v Lysé nad Labem-Litoli byla otevřena 22.3.1948.Sídlila v jedné učebně národní školy v I.poschodí. Bylo zapsáno 8 chlapců a 13 dívek a k 28.6.1948 již 30 dětí. V dalších letech působení a s průběžným nárůstem dětí se v národní škole podstupovaly pro mateřskou školu větší prostory.Roku 1956 , v prosinci,dostala MŠ prostory, kde byl bývalý ředitelský byt.V MŠ se dětem dařilo a přibýval zájem o MŠ. Proto 3.9.1979 byla otevřena nová budova mateřské školy se zahradou. Budova MŠ, dnes mateřské školy Dráček, se nachází v této budově, která již prošla částečnou modernizací,aby se dětem zajistily ještě lepší prostory pro hru i výuku. Město Lysá nad Labem postupně uvolňuje finanční prostředky na modernizaci této budovy.Spolupráce je dobrá nejen s Městem, ale i se sponzory , rodiči, kteří přispívají na různé akce, hračky, vybavení. Velkým dračím kamarádem je firma UNICA Technologies a.s., která nám finančně zajistila výměnu oken a dveří, pomohla stavebně otevřít prostory mateřské školy. Podporuje děti v moderním pojetí přístupu k počítačům, které dětem zajistili. Tento portál je také díky této firmě zprovozněn a můžete si o nás stále číst nové zprávy na stránkách www.msdracek.cz. Od 1.12.2002 je mateřská škola zařazena jako příspěvková organizace. NIKDY NEBUDEME MOCI VYCHOVÁVAT SVÉ DÍTĚ NEBO DĚTI, ZNOVU. NIKDY. MÁME JEN JEDINOU MOŽNOU PŘÍLEŽITOST, A TO NEOPAKOVATELNOU.

Komentáře

Přidejte svůj názor