Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Dobroměřice

Středohor 362, Dobroměřice 44001
https://www.praha21.cz

Informace Mateřská škola Dobroměřice Středohor 362, 440 01 Dobroměřice IČO: 72743239 Tel: 415679141, 606794349 Číslo účtu: 1022958329/0800 Zřizovatelem MŠ Dobroměřice je Obec Dobroměřice se sídlem: Pražská 53, 440 01 Dobroměřice; IČO: 00 83 17 86 Ředitelkou MŠ je Mgr. Ludmila Jirotková. Provozní doba školy je od 6.00 do 16.30 hodin Mateřská škola Dobroměřice byla otevřena 8. ledna 1979. Od 1. 1. 2003 byla mateřská škola Dobroměřice zřízena jako příspěvková organizace. Jedná se o jednopodlažní budovu se sedlovou střechou, která je obklopená rozlehlou zahradou. Zahrada je po částečné rekonstrukci a děti na ní mohou plně rozvíjet své fyzické dovednosti (dostatečné množství průlezek, houpaček, koloběžek, míčů, skluzavek apod.) i tvůrčí schopnosti (pískoviště, tabule na kreslení). Ve školním roce 2021/2022 mateřskou školu navštěvuje 56 dětí. Děti jsou rozděleny do tří věkově heterogenních tříd Myšky, Koťata, Lišky a jsou vzdělávány podle školního vzdělávacího programu Začínáme spolu aneb společnou cestou ke zralé osobnosti. V mateřské škole využíváme prvky programu "Začít spolu", který podle nás nejlépe odpovídá naší filosofii. Jedná se zeména o centra aktivit, kde mají děti možnost vlastní volby, možnost úkol provést samostatně a nesou odpovědnost za svůj výběr. Dále se zaměřujeme na socio-emoční rozvoj dětí. Do výchovně-vzdělávacího programu zařazujeme např. témata týkající se emocí. Za stěžejní považujeme komunikaci s dětmi. Vyhýbáme se negativním a pejorativním komentářům, zaměřujeme se na používání popisného jazyka a na pochvalu jako účinný nástroj formování žádoucího chování u dětí. Pravidelné akce: - návštěvy Vrchlického divadla v Lounech - společné setkání s rodiči u příležitosti Vánoc, loučení se školním rokem a jiných akcí - podzimní návštěva lesa - výlety dle aktuálních nabídek a žádostí dětí i rodičů - účast na Lounské Mateřince - vystoupení na různých akcích obce Dobroměřice - např. Vítání občánků

Komentáře

Přidejte svůj názor