Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Desná

Desná/124, Litomyšl 57001
http://www.skolatachov.cz/

19. 3. 2023 - Brzy půjdu do školy... Milý prvňáčku, vyzkoušej si, co už znáš do školy… Znám svoje jméno a adresu. Znám čísla a počítám do deseti. Znám geometrické tvary – obdélník, čtverec, kruh, trojúhelník. Znám barvy. Znám nějaké písničky, básničky a pohádky a umím o nich vyprávět. Určím, kdo je první, poslední, větší, menší… Rozumím, co znamenají slova vpravo, vlevo, vedle, pod, nad, uprostřed, nahoře, dole… Umím se sám obléknout a svléknout. Umím si zavázat tkaničky. Umím správně vyslovit všechny hlásky. Umím jíst příborem. Umím používat toaletní papír. Umím správně držet tužku. Umím nůžkami vystřihnout obrázek. Umím dodržovat dohodnutá pravidla. Mám osvojeny základní pohybové dovednosti jako např. udržím rovnováhu, skáču po jedné noze, chytám a házím míč. Vnímám jednotlivé hlásky ve slově. Nejdříve určuji první hlásku, potom poslední hlásku ve slově. Ideální hrou je „Slovní fotbal“. Znám počet slabik ve slově. Umím se odpoutat od rodičů. Znám a dodržuji určitá základní pravidla společenského chování (vykání dospělým, zdravení, děkování, “neskákat” do řeči dospělým apod.)

Komentáře

Přidejte svůj názor