Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Delfínek - Nezvalova

Nezvalova 661/20, Liberec 15 46015
https://www.linkedin.com

Úvod Vítáme Vás na stránkách Mateřské školy Delfínek v Liberci. „Objevujeme svět s Delfínkem.“ Mateřská škola Delfínek sídlí na okrajové části Liberce na sídlišti Kunratická. Jedná se o klidnou lokalitu, která nabízí mnoho procházek do přírody a do blízkého okolí. Školku navštěvuje celkem 71 dětí, které jsou rozdělené do tří tříd. V přízemí hlavního pavilonu se nachází třída Želviček, kterou navštěvuje 26 dětí. Třída Hvězdiček se nachází v prvním patře téhož pavilonu. Dochází do ní 25 dětí. Třetí třída Chobotniček se nachází v hospodářském pavilonu. Chobotničky navštěvuje 20 dětí. Třídy jsou věkově smíšené, ve třídě se tak setkávají děti od tří do sedmi let. Naše Mateřská škola je držitelem certifikátu „Rodiče vítáni“. Informace o tomto programu najdete na www.rodicevitani.cz. Technické zabezpečení školy – zabezpečení budova kamerovým systémem, instalace tech. zařízení. Školní vzdělávací plán (ŠVP) vychází z Rámcového vzdělávacího programu předškolní výchovy (RVP PV). Svět kolem nás poznáváme prožitkovou výchovou. „Lépe si pamatuji to, co jsem si zažil, na co jsem přišel sám.“ Nabízíme dětem prostor pro kognitivní vývoj. Provádíme např. experimenty, krátkodobé a dlouhodobé projekty aj. Nabízíme širokou škálu zájmových činností. Patří mezi ně např. Logopedická prevence zaměřená na vývoj a podporu řeči, Pískáme s flétničkou, kde děti rozvíjí hudební talent a seznamují se s hrou na flétnu, Wattsenglish for children, angličtina hrou a zábavou pro děti předškolního věku, Já předškoláček, během kterého upevňujeme a rozvíjíme znalosti potřebné ke vstupu do ZŠ. Všechny tyto kroužky vedou paní učitelky z naší mateřské školy. Vypracovaly jsme adaptační program pro „nové“ rodiče a děti. Snažíme se navodit důvěru mezi rodiči a pedagogem. Organizujeme třídní schůzky pro rodiče nově přijatých dětí, během kterých dochází k předání informací a poradenství pro rodiče. Denně vytváříme prostor pro sdílení a otevřenou komunikaci. Vedle adaptačního programu pro nově příchozí dětí, máme také adaptační program pro rodiče a děti z odlišného jazykového prostředí. Kolektiv Mateřské školy

Komentáře

Přidejte svůj názor